Hjem  |  Kontakt oss  |  For tillitsvalgte

Logo

Trykk for å gå videre til vårt innmeldingsskjema
Trykk for å logge inn

 

Om ADHD ADHD Norge Fylkeslag Likeperson Vanlige spørsmål Nettbutikk

Bruk av melatonin som sovemedisin for barn og unge øker

En ny studie ved Folkehelseinstituttet og Høyskolen i Hedmark viser at mange barn som begynner med melatonin, bruker middelet over lang tid for å lind ...

Les mer

Autismeforeningen i Norge

markerer 50-årsjubileum og arranger en konferanse som vil spenne over hele autismespekteret og dekke mange av temaene som foreldre, pårørende og personer med diagnose er opptatt av.

Les mer

Digitale hjelpemidler

Kan digitale kalender og smartklokker hjelpe barn med autisme eller ADHD til en bedre hverdag?

Les mer

La barn med ADHD få være rastløse i klasserommet

Forskning antyder at det kan være avgjørende for hvordan de husker informasjon og løser komplekse kognitive oppgaver.

Les mer

Trenger du faglig påfyll?

Nettkurs for deg som arbeider i skolen. Nytt kurs starter til høsten. «ABC om ADHD»

Les mer

Tildeling av prosjektmidler fra ADHD Forskningsnettverk

NevSom, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, har ansvar for å drive Nasjonalt Forskningsnettverk for ADHD.

Les mer

Medikamentelle behandlingsalternativer ved ADHD

Nyere medikamentell behandling av ADHD gir oss gode muligheter til å hjelpe enda flere barn og unge. Som barnelege kan du spille en nøkkellrolle. Men forutsetningen for å lykkes er god forståelse og en solid behandlingsallianse.

Les mer

Kuledyne/vektdyne

Kuledyne kan gi bedre søvn for barn og unge med ADHD og andre symptomer

Les mer

Gjør ADHD en forskjell for tidlige utviklingsproblemer og vansker i skolen hos personer med rusproblemer?

Stiftelsen Bergensklinikkene har deltatt i et internasjonal, multisenter tverrsnittsstudie sammen med seks andre europeiske land. Fokus har vært på risikofaktorer i barndom og oppvekst.

Les merKommende begivenheter

31. mai 2015 Ungdomstreff mai FFO på Vestre Strømkai 7, Bergen
02. jun 2015 NAV- Arbeidsliv, tiltak og et godt samarbeid! Adhd Norges konferanselokaler, Storgata 10 B, Oslo
02. jun 2015 NAV- Arbeidsliv, tiltak og et godt samarbeid! Adhd Norge sine konferanselokaler, Storgaten 10 B, Oslo
03. jun 2015 Treffsted Namsos Peisestua, lærings og mestringssenteret
04. jun 2015 Treffsted Levanger Store Møterom, lærings - og mestrinssenteret (ARKEN)

Flere begivenheter

Gratis nyhetsbrev fra ADHD Norge

Abonner/Si opp
FFOs Rettighetssenter er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom.
For foreldre til barn med ADHD
 
Med verktøy og teknikker som hjelper både barnet og de voksne til å få en bedre hverdag med ADHD.
Magasin for voksne og familier. ADHD og lærevansker.
ADDitude, the leading destination for families and adults living with ADHD and learning disabilities.
Nettkurs for deg som arbeider i skolen
En gruppe voksne med ADHD forteller om sine arbeidserfaringer i ny bok.
Eli Lilly Norge AS tilbyr i samarbeid med firmaet Changetech AS et hjelpeprogram for ungdom over 15 år med ADHD. Programmet heter Focus og er et interaktivt digitalt behandlingsopplegg. Formålet med programmet er å gi en bedre sykdomsforståelse, bedre livskvalitet og en enklere hverdag. ADHD Norge anbefaler at programmet prøves ut av unge over 15 år med ADHD. Vi tror dette kan være et supplement til tradisjonell behandling og dermed bidra til et bedre liv for unge med ADHD.
 Dessuten – dette er helt gratis å bruke.

Nyheter for ADHD Norge

- Da jeg først fikk diagnosen ble jeg kjempesint. Jeg var jo ikke sånn! Les mer > Jeg er autist i den norske skolen Les mer > Oppdragelsesekspert tar oppgjør med roskulturen Les mer > «Jørgen» har dysleksi og ble mobbet Les mer >
Handlekurven er tom


  ADHD Norge Storgata 10A0155 OsloTelefon 67 12 85 85 E-post: post@adhdnorge.no