Hjem  |  Kontakt oss  |  For tillitsvalgte

Logo

Trykk for å gå videre til vårt innmeldingsskjema
Trykk for å logge inn

 

Om ADHD ADHD Norge Fylkeslag Likeperson Vanlige spørsmål Nettbutikk

Regler for førerkort ved ADHD - Nasjonale faglige retningslinjer

Lurer du på reglene. Det kom retningslinjer for fylkesmennene i 2010 ved behandling av førerkortsaker. Disse ga en betraktelig bedring for å få førerr ...

Les mer

Eksplosive barn

Professor Ross Greene kommer til Stavanger, Bergen og Oslo og holder foredrag om hvordan man kan forstå og hjelpe barn og ungdom med sosiale, emosjonelle og atferdsmessige utfordringer.

Les mer

Tilpasset opplæring for elever med ADHD

Tilpasset opplæring for elever med ADHD innebærer at man lager et opplegg som kompenserer for de kjerneproblemene som det enkelt barnet med ADHD strever med.

Les mer

STÅ PÅ! Nr.4 2014

Her er noe av hva du kan lese om i Stå På! nr. 4 - 2014. Meld deg inn i ADHD Norge og les hele bladet!

Les mer

Rett diagnose – individuell behandling

ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse – Nasjonal faglig retningslinje for utredning,behandling og oppfølging

Les mer

Mattemestringskurs – lek som gir læring

Nye mattemestringskurs starter opp vårsemestret 2015. Kursene er laget for elever i barne- og ungdomsskolen med ADHD-diagnose som trenger stimulans til skolearbeid. Høstsemestret 2014 ble tilbudet gitt til 23 elever. 100% fullførte, samtlige opplevde aksept og fellesskap og fikk en positiv holdning til skole, læring og matematikk.

Les mer

Samhandling på unges premisser

Bli med på en konferanse om hvordan unge med psykiske problemer kan leve et helhetlig liv midt i en mosaikk av velmenende hjelpere.

Les mer

ADHD Norge Finnmark og Akershus får 30 000

Andre runde i ExtraExpress er klar. 2,5 millioner kroner har blitt fordelt på 105 prosjekter

Les mer

Jenter og ADHD

ADHD hos jenter oppdages ofte senere enn hos gutter. Mange jenter får ikke den hjelpen de trenger.

Les merKommende begivenheter

27. jan 2015 ADHD Kafe` Røde Kors
28. jan 2015 Temakveld om ”Uførereformen” FFO Hordaland, FI-Senteret, Vestre Strømkaien 7, Bergen
28. jan 2015 Gruppebasert opplæring for voksne med ADHD Lærings- og mestringssenteret i Bergen
28. jan 2015 Treffsted Stjørdal Lokstallen, Stjørdal
30. jan 2015 Voksen-weekend med årsmøte Hotel Quality Waterfront Ålesund

Flere begivenheter

Gratis nyhetsbrev fra ADHD Norge

Abonner/Si opp
For foreldre til barn med ADHD
 
Med verktøy og teknikker som hjelper både barnet og de voksne til å få en bedre hverdag med ADHD.
Magasin for voksne og familier. ADHD og lærevansker.
ADDitude, the leading destination for families and adults living with ADHD and learning disabilities.
Nettkurs for deg som arbeider i skolen
En gruppe voksne med ADHD forteller om sine arbeidserfaringer i ny bok.

Nyheter for ADHD Norge

Her og nå 26.01.2015 Les mer > - Skulle rydde huset for folk Les mer > Har annullert Toms skolegang Les mer > Barn med ADHD bør prøve ut flere medisiner Les mer >
Handlekurven er tom


  ADHD Norge Storgata 10A0155 OsloTelefon 67 12 85 85 E-post: post@adhdnorge.no