For Tommy Akerholdt og Nikki Brumen er kommunikasjonen en bærebjelke. Hva man sier – og ikke minst hvordan man sier det.

- Hun hjelper meg. Hun sier «Tommy, slapp av! Sitt ned, ta det rolig.»

Samtidig er hun veldig tålmodig, hun kjefter ikke. Jeg føler meg trygg – og roligere enn noen gang.

Det krevende samlivet

Skilsmisser og samlivsproblemer er hyppige i forhold der ADHD er til stede. Men det finnes gode verktøy for å hanskes med utfordrende hverdager.

Fotografert av:
Henrik Follesø Egeland
Skrevet av:
Lars-Ludvig Røed

«Kommunikasjon er jo kjempeviktig!»

Hørt det før, ja? Altså at det er viktig å snakke godt sammen? Men for samboerne Tommy og Nikki betyr deres felles utsagn noe ekstra. For når Tommy har ADHD og Nikki skal både leve og trives med hans væremåte, så er kommunikasjonen en bærebjelke. Hva man sier – og ikke minst hvordan man sier det.

- Hun hjelper meg. Hun sier «Tommy, slapp av! Sitt ned, ta det rolig.» Samtidig er hun veldig tålmodig, hun kjefter ikke. Jeg føler meg trygg – og roligere enn noen gang.

Tommy Akerholdt (42) og Nikki Brumen (35)

Vi møter Tommy Akerholdt (42) og Nikki Brumen (35) i deres nyinnflyttede leilighet i Oslo. De er blide, holder hverandre i hånden, gir hverandre komplimenter; de viser mange kjennetegn på et lykkelig par. Noe som – dessverre – ikke er en selvfølge: Forskning og statistikk viser at skilsmisser og samlivsproblemer er mer vanlig i forhold der ADHD er en faktor. ADHD er krevende for den som har det – og for den som må forholde seg til det.

Allerede som liten gutt fikk Tommy reaksjoner på sin væremåte. Men det var ikke før han var over 30 at han fikk en klar ADHD-diagnose – og god hjelp og gode råd på DPS (Distriktspsykiatrisk senter). I motsetning til mange andre har Tommy lenge valgt å være åpen om sin situasjon. En åpenhet han også tidlig praktiserte da han for ca. to år siden møtte Nikki – som er født og oppvokst i Melbourne i Australia.

- Jeg kjente en del lignende folk i Australia, og jeg satte stor pris på Tommys ærlighet, sier hun.

- Og jeg følte at jeg kunne være 100 prosent ærlig overfor henne, sier Tommy.

Hverdagsvaner

 - Ja, kommunikasjon er viktig. Samtidig må vi være klar over at den ikke kan fjerne alle forskjeller og uenigheter, sier Line Lotherington, psykolog som har spesialisert seg på ADHD-problematikk og har vært kursleder for en rekke par som ønsker veiledning.

- Vi må huske på at to tredjedeler av konflikter i parforhold er og blir uløselige – nettopp fordi de bunner i uforanderlige forskjeller. For det andre viser det seg at mye av hemmeligheten bak god konflikthåndtering ligger i helt enkle, små hverdagsvaner som over tid bygger en positiv grunnstemning i parforholdet, sier Lotherington.

Line Lotherington, psykolog som har spesialisert seg på ADHD-problematikk

Hun vil i sine kurs, utviklet sammen med Anne Marie Fosse Teigen, gjerne skape en balanse mellom realisme og håp. For ja, selvsagt er det håp. Bygget på en realisme som gjerne starter med opplæring, et slags kunnskapsløft. Mange par som sliter, kan samtidig vite lite om hva ADHD faktisk innebærer i et samliv.

- Det største problemet er at partneren ikke forstår hva den andre sier og gjør. De snakker forbi hverandre, prioriterer ulikt. Den enes valg kan være nesten uforståelig for den andre. Og det kan være ekstremt vondt å ikke forstå hvorfor. Derfor er det viktig å komme inn i en «akseptfase», altså der man både forstår og godtar forskjellene, sier Line Lotherington.

Åpenhet tidlig

Så de har nok vært heldige, Tommy og Nikki. Mens noen par kan slite i kanskje 15-20 år uten å forstå ADHD-problematikken, var de to musikerne (han er trommeslager i Turbonegro og i OnklP & De Fjerne Slektningene, hun er vokalist i Blood Command) altså tidlig klar over utfordringene. Nikki svarer slik på spørsmålet om hva som er vanskelig i hverdagen:

- Tommy kan glemme ting vi har planlagt, det å planlegge er generelt vanskelig for ham. Han kan også ofte avbryte meg når jeg snakker, gjerne midt i en historie, for så å begynne å snakke om egne ting. Han kan også bruke mye penger, han ser ikke grensene. Han kan i blant også overdrive kraftig i det han sier, nesten på kanten til å lyve. Verken han eller jeg skjønner helt hvorfor han sier det.

- Ja, jeg kan lure på hva jeg nettopp sa, legger en smilende Tommy til, han nikker til Nikkis beskrivelse. Og vedgår at han dessuten kan være overfølsom på små ting.

- Og så er det jo denne trommingen med fingrene, da, at han ikke kan holde hendene i ro, det er veldig irriterende! Dessuten kan han ustanselig flytte rundt på ting i huset, jeg vet ikke helt hvorfor han gjør det, sier Nikki.

- Ja, jeg gjør det, det er bare sånn. Dessuten kan jeg ofte miste ting, så jeg har skaffet meg et system, sier Tommy, han peker og forklarer, klapper på lommene der han har nøkler og verdisaker.

Voksen-barn-forhold

Faglitteraturen om ADHD og samliv, for den finnes, peker på at det ofte kan oppstå en ubalanse i parforholdet. At det ikke er snakk om to likeverdige parter, men nesten om et voksen-barn-forhold. Nikki kjenner seg igjen i beskrivelsen:

- Jo da, han kan være som et barn. Sterke følelser, opp og ned, han kan gråte - og han kan være mann samtidig, det setter jeg forresten stor pris på! I blant må jeg minne ham på å spise, og han elsker jo sukker. Jeg kan dele opp maten hans for å få ham til å spise, ja, som et barn, forteller Nikki.

Hva så med«barnet» Tommy, kan han oppfatte Nikki som en sjef? Han nøler med å bruke ordet «boss» (vår samtale foregår på engelsk):

- Hun er ikke en boss. Men hun holder meg – og oss – på sporet. Hun er nok mer en sosialarbeider, hun er superhjelpsom og får tingene til å henge sammen. Hun minner meg på tider og plikter – og så kan alt være borte fem minutter etterpå!

Tommy ler godt. Og forklarer hvordan han reagerer på hennes oppfordringer og råd:

- Jeg blir nok mer ergerlig på meg selv, egentlig, enn på henne når hun minner meg på ting. Men jeg er blitt ganske god på avtaler og tidspunkter, der har jeg nok lært mye også fra DPS-folkene, sier Tommy.

- Og så finner du jo i blant på å stå opp i aller siste øyeblikk, legger Nikki lattermildt til.

Dobbel empatisvikt

Psykolog Lotherington peker på det gunstige i å kunne ta imot råd med velvilje. Den ene gir råd, den andre tar i mot – og beholder verdigheten.

Mennesker med og uten ADHD har et helt ulikt hjernespråk, sier Line Lotherington

- Likeverd kan være viktigst for noen, mens andre godtar skjevheten. Ingen par er like, men mange av utfordringene er like, sier psykologen og understreker at mennesker med og uten ADHD har et helt ulikt hjernespråk. Da kan det oppstå dobbel empatisvikt; ingen av partene forstår den andre. Derfor blir det så viktig å lære om ADHD, man må lære for å mestre, å bevege seg fra uforståelig til «jeg skjønner det».

- Hva som er det vanskeligste? Det tror jeg er de varige forskjellene, de man må leve med over lang tid. Noe vil fortsette å være vanskelig, og da må man ikke jobbe mot et urealistisk mål, men isteden bygge strategier. Og man må minne hverandre på at vi kan misforstå hverandre; «hva mente du nå?»

Parstyrkende rutiner

En strategi kan være å ta i bruk verktøyet som Lotherington kaller «parstyrkende rutiner». Som kan være jevnlige kjærestemøter. Ikke en helg på spahotell, men mer prosaisk planlegging. Der paret i løpet av en time kan fordele oppgaver, lage en mal, sjekke kalenderen, se framover og avgjøre ting.

Det er mange krigere der ute, de kjemper for kjærligheten.

- For noen kan dette være veldig krevende. Da kan det være nyttig å skrive en logg, altså for å slippe å krangle om sannheten etterpå. Det gjør man jo på jobben, ikke sant? Så mitt råd er å ta i bruk styremøte-holdninger; fatte vedtak, lage et system på små og store ting, forsøke å implementere nye vaner. Og skaff dere gjerne praktisk hjelp i huset. Hvem kan hjelpe; med regninger, dagligliv, rutiner? Motivasjonssystemet hos en med ADHD er annerledes enn hos andre. Når kjedelige ting skal gjøres, sliter ADHD-personer ofte med utførelsen. De vet hva de skal gjøre, men alt kommer inn på samme kanal, det er vanskelig å komme i gang. Slikt kan ergre partneren, men dette er diagnosens natur, sier Line Lotherington.

Hun ser dessuten at situasjonen for mange par kan være så krevende at det trengs behandling, altså i form av egenpleie:

- Det er viktig å støtte seg selv, finne en verdighet. Som kan være å skaffe seg egentid, møte egne venner. Og paret jo ikke tilbringe hele ferien sammen, her kan det tenkes fleksibilitet.

Kvinner og menn er ulike

ADHD arter seg – som mønster - ulikt for kvinner og menn. Mennene satser ofte på å være mye utenfor hjemmet. De bruker mye energi på jobb og på aktiviteter – og kan ofte bli bedt om å komme mer hjem. Kvinnene velger i større grad hjemmet, særlig hvis det er barn i familien.

- Mange kvinner strever for å oppfylle det de oppfatter som standarder. Hun jobber redusert, prioriterer familieoppgaver. Arbeidsfordelingen blir skjev, resultatet kan bli energikollaps, sier psykologen.

Kanskje er det ikke så rart at det er flest kvinner som tar initiativet til at paret skal delta på samlivskurs, her er statistikken tydelig.

- Mange er kamptrøtte når de kommer på våre kurs. Men det er mange krigere der ute, de kjemper for kjærligheten. Når de søker hjelp, vil de ikke høre hvordan de skal splitte opp, men hvordan de skal få det til. Det korte svaret er at de ikke skal prøve hardere, men annerledes, sier Line Lotherington.

Optimisme og åpenhet

I den nyinnredede leiligheten på Galgeberg er optimismen sterk på at forholdet vil vare.

- Tommy er veldig omsorgsfull. Jeg har mye innhold i eget liv, så jeg må nesten minne ham på at også han kan bruke mer tid på egne ting. Han er jo impulsiv, så allerede etter fire måneders bekjentskap foreslo han at vi skulle flytte sammen. Da måtte jo jeg si at vi må kjenne hverandre bedre, og sånn ble det, smiler Nikki.

Tommy: - Det vil nok komme tøffe dager. Men jeg har lært meg å ikke skamme meg, at jeg må akseptere situasjonen. ADHD er jo ingen alvorlig sykdom, og det er mye bedre å være åpen om dette. Jeg hadde lenge, altså før jeg traff Nikki, en maske, det var forskjell på Tommy utenpå og Tommy inni. Det har vært herlig å lære å kommunisere. Det var nok ikke sjokkerende for Nikki da jeg fortalte henne om diagnosen, og hun er veldig tålmodig. Jeg er veldig glad i henne – og det er et godt råd fra meg; finn en partner som du elsker!

Nyttig å vite i samlivet:

  • ADHD oppstår fordi nettverkene i hjernen er organisert på en egen måte hos enkelte mennesker. Forskning har vist at ADHD i hovedsak er arvelig, men ADHD-trekk kan også oppstå eller forsterkes av livserfaringer.
  • Det særegne ved ADHD-hjernen er at den har spinklere reguleringsmekanismer enn den vanlige (nevrotypiske) hjernen.
  • Å lære seg mer om den andres hjernespråk, kan gjøre det lettere å tolke hverandre, og det som skjer og blir sagt på rett måte, kan forebygge misforståelser og feiltolkninger. Par kan dermed forske på gode løsninger i samlivet.
  • Partneren uten ADHD kan oppleve uforståelig atferd, med manglende konsekvenstankegang. Mange mistolker væremåten til en med ADHD, og skilsmisser er mer vanlig i par der ADHD er en faktor. 
  • I begynnelsen kan den som har ADHD ha et hyperfokus på kjæresten. Når han eller hun blir trygg i forholdet, kan oppmerksomheten forsvinne og den andre kan føle at kjæresten blir fjern. Misforståelser kan gjøre parforholdet stressende for begge.
  • Partneren uten ADHD tar lett på seg en sjefsrolle, fordi kjæresten glemmer viktige ting og ikke klarer å organisere. Kvinner med ADHD sliter seg ofte ut for å få til familie- og yrkesliv. De har lett for å overprestere. 
  • Det er en myte at mennesker med ADHD har ekstra mye energi. De ser ut som de holder på med mye, men i hjernen går det tregt. 
  • ADHD-hjernen har mye lavere terskel for å overveldes – både av negative og positive inntrykk. For å unngå total kollaps (fysisk eller psykologisk skade) slår de biologisk baserte overlevelsesprogrammene inn.
  • Når en med ADHD blir overveldet, kan det for mange partnere oppleves som om det kommer uforutsigbare, urettferdige og/eller uforståelige uttalelser og utbrudd og rar tenkning.
  • Kjæresteferdighet og bedre kommunikasjon kan læres. Å lytte og vise raushet er viktig. Riktig hjelp kan gi et forhold med raushet, humor, dynamikk og sterke følelser.

Kilde: Psykolog Line Lotherington og psykolog Anne Marie Fosse Teigen: Kurset «Du og jeg og ADHD»

Neste URO artikkel

Vi vil ikke at andre skal synes noe dumt om vårt barn

relatert artikkel →

ADHD og parforhold

relatert artikkel →