Årsmøte Stjørdal Omegn lokallag

Start:
24
.
01
.
2024
Kl:
19:00
Slutt:
24
.
01
.
2024
Kl:
12:45

Årsmøte 2024

Sted: Egon, Stjørdal
Dag og Dato:
Onsdag 24. Januar 2024
Klokken:
19:00

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være lokallaget i hende senest 2 uker før årsmøtet. Dette vil si senest 10. Januar 2023. Dette sendes på epost til adhdnorgestjordalomegnlokallag@gmail.com eller til leder Lill Kristin Rindsem, Rykkjasvegen 417, 7510 Skatval.

Last ned innkalling og saksliste øverst på denne siden.

Med vennlig hilsen
Styret i ADHD Norge Stjørdal omegn lokallag