Likepersoner

En likeperson er et medlem i organisasjonen som selv har diagnosen eller er foreldre / foresatte til barn/unge med ADHD. Det er også likeperson til pårørende til voksne med diagnosen.

Trenger du noen å snakke med kan du kontakte likepersonene direkte. Du kan også ta kontakt med likepersoner i andre fylker hvis ønskelig.

En likeperson er ikke en fagperson, men de har selv erfaringer og har underskrevet en taushetsavtale og fått opplæring i det å være likeperson.

Den enkelte likeperson har sin spesielle kompetanse på:
B – barn
U – ungdom
V – voksne
PV – er pårørende til voksne med ADHD