Gi en gave

ADHD Norge er en frivillig organisasjon som jobber for at alle med ADHD skal ha et godt liv. Dette gjør vi på ulike måter, men en av våre viktigste oppgaver er å spre informasjon og drive opplysningsarbeid om ADHD.

Tusen takk for at du støtter oss i dette viktige arbeidet!