Gi en gave

ADHD Norge er en frivillig organisasjon med nesten
18 000 medlemmer. Vi jobber for at barn, unge og voksne skal få bedre hjelp og dette betyr at kompetansen og kunnskapen om ADHD må øke, både blant de som får diagnosen og de som skal hjelpe.
ADHD Norge mottar ingen støtte fra kommersielle aktører eller legemiddelindustrien. Våre mange frivillige jobber for å gi lokale tilbud og aktiviteter til alle aldersgrupper og organisasjonen satser på utvikling av ulike likepersonstilbud og på brukermedvirkning for at ADHD-saken skal fremmes i flest mulig fora.

Vi jobber aktivt med utvikling av nettsider, podkaster, filmer og vårt digitale magasin URO for at mest mulig informasjon skal være tilgjengelig for alle uavhengig av medlemskap.

Støtter du oss, bidrar du også til at vi kan jobbe mer med disse tiltakene.