Lær mer om ADHD

Her finner du informasjon om utredning, diagnostisering og behandling. Samtidig finner du tips og råd om god tilrettelegging, konkrete tiltak og strategier som kan fungere i hverdagen.

Informasjonsmateriell