Personvernerklæring for ADHD Norge

Denne personvernerklæringen handler om hvordan ADHD Norge samler inn og bruker personopplysninger om deg.

1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Monica Foss Ødeby har ansvar for personvern i ADHD Norge. Hun kan kontaktes på: mfo@adhdnorge.no

2. Hva er formålet?

Vi jobber hele tiden for å gi deg en god opplevelse av ADHD Norge. Her er de viktigste formålene vi bruker personopplysninger til:

Levere tjenestene du forventer av oss. For eksempel må vi ha e-postadressen din for at vi skal kunne sende deg informasjon om  arrangement og andre aktiviteter/informasjon vi anser viktig for våre medlemmer.

Forstå trender og behov gjennom statistikk. Vi analyserer data fra for eksempel ADHD Norges nettside og sosiale medier for å forbedre og videreutvikle tjenesten vår. Opplysningene er kun til internt bruk, og blir ikke delt med tredjepart. Brukerdata i statistikken er anonyme, vi vet ikke hvem som klikker på hva.

3. Hvilke personopplysninger behandles?

Dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, hvilke kurs/arrangement som det meldes på. Opplysninger om hvordan du bruker hjemmesidene/Facebook, for eksempel hvilke innlegg du leser, liker, innlegg som viderelinkes osv anses også som personopplysninger.

4. Hvor hentes opplysningene fra?

Opplysninger kommer direkte fra medlemmet når vedkommende registrerer seg som medlem.

5. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig om medlemmene ønsker å oppgi sine opplysninger. Ønsker medlemmet å ikke oppgi noe informasjon, gis det mulighet til å sende inn en e-post eller ringe ADHD Norge. Det presiseres at det å unnlate å fylle ut alle nødvendige opplysninger, gjør det vanskelig for ADHD Norge å opprettholde et like godt tilbud medlemstilbud. ADHD Norge trenger opplysninger om medlemmene sine for å kunne sende ut informasjon, ta kontakt osv. Dette gjelder for eksempel ved utsendelse av faktura og medlemsblad.

6. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

ADHD Norge selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. Utenforstående kan bare få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre bestemte tjenester, for eksempel ved booking av overnatting på hotell ved arrangementer. I slike tilfeller inngås strenge avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil ADHD Norge alltid bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå. ADHD Norge er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor. Vi er avhengige av å bruke andre selskaper og organisasjoner for å utføre tjenester og å gi medlemmene informasjon. Dette dreier seg om for eksempel utsendelse av nyhetsbrev og medlemsbladet vårt STÅ PÅ! Selskaper vi deler personopplysninger med, har vi laget en databehandleravtale med, som forsikrer at disse opplysningene blir behandlet korrekt og kun brukes til formålet vi har avtalt med tredjeparten.

7. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, med mindre det er lovpålagt, for eksempel gjennom regnskapsloven. Vi har gode rutiner for sletting og anonymisering. Du kan selv be om å få fjernet opplysninger fra din brukerprofil. Hovedregelen er at personopplysninger lagres maksimalt i to år. Hvor fort opplysninger slettes kan variere. Så lenge din konto er aktiv vil vi ta vare på dine persondata og øvrig informasjon du registrerer hos oss. Når du sier opp sitt medlemskap, vil vi fjerne alle relevante opplysninger om deg, og de vil ikke lenger kunne hentes frem.

Webanalyse og cookies

ADHD Norge samler inn og behandler også avidentifiserte opplysninger om besøkende på www.adhdnorge.no slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel ”Microsoft Internet Explorer”), skjermoppløsning og avsendernettside. “Cookies” er små informasjonkapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. ADHD Norge bruker følgende cookies(informasjonskapsler): Statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Vi kombinerer og/eller slår sammen informasjon og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre opplevelsen. Verktøyene bruker informasjonskapsler som kommer fra nettstedet du besøker og kan kun leses av dette nettstedet (i dette tilfellet adhdnorge.no) bare for å samle inn data.

Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person. Hvis vi gjennomfører brukerundersøkelser lagrer vi også cookies som forteller oss om du har takket nei til å svare eller allerede har svart, fordi du skal slippe å bli spurt om å delta hver gang du er innom nettstedene våre.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

8. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Alle personer som spør, har rett til informasjon om behandling av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. ADHD Norge har gitt informasjonen i denne erklæringen. Hvis ADHD Norge behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be ADHD Norge rette opplysningene. Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet, eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.

9. Hvordan sikres opplysningene?

ADHD Norge har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger» (for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen. Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker person opplysningene til andre formål enn det som er avtalt. Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

10. Håndhevelse av denne personvernerklæringen

ADHD Norge kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

11. Samtykke

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre tjenester. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon. Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen. ADHD Norge er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

12. Endringer i erklæringen

ADHD Norge forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av ADHD Norge.