Vi trenger deg som medlem!

For at vi skal få gjennomslagskraft som organisasjon og ha et best mulig tilbud til våre medlemmer, trenger vi deg som medlem.

Medlemskontingenten følger kalenderåret. Se pris her.
Halv pris på kontingent ut året i oktober, november og desember.

Som medlem i
ADHD Norge får du:

Tilgang til aktiviteter i nærheten av der du bor

Reduserte priser på kurs og konferanser

Medlemsbladet «Stå På!» fire ganger i året

Mulighet til å påvirke ADHD Norges arbeid

Løpende informasjon og kontakt med ditt fylkes- og lokallag

Stemmerett på årsmøte i ditt fylkes- og lokallag

Mulighet til å bli valgt inn i styrer, råd og utvalg

Se vår medlemspris

Som medlem i ADHD Norge støtter du ADHD Norges arbeid.

ADHD Norge jobber med:

1.

Noen å snakke med

Likepersoner som du kan snakke med hvis du trenger råd og veiledning fra mennesker med erfaring med ADHD

2.

Politisk arbeid

Gjennomslagskraft i politisk arbeid

3.

Dele informasjon

Spre og utvikle informasjon om ADHD til fagpersoner, privatpersoner og samfunnet for øvrig

4.

Veiledning

Veiledning på epost, Messenger og telefon på spørsmål knyttet til diagnosen

5.

Mediedekning

Få oppmerksomhet i media rundt saker som kan bidra til å bryte ned fordommer og gi bedre hjelp og oppfølging av mennesker med ADHD

6.

Arrangementer

Frivillige over hele landet som arrangerer familiesamlinger, aktiviteter for barn, unge og voksne, kurs og seminarer

Vi har to forskjellige medlemskategorier:

ADHD Norge får midler basert på medlemsantall og vi anbefaler også at husstandsmedlemmer meldes inn. Dette utgjør lite for hvert enkelt medlem, men for oss som organisasjon utgjør det mye.

Hovedmedlem
Kr 350,-
pr kalenderår
Husstandsmedlem
Kr 50,-
pr kalenderår
Videre til påmelding

Forutsetningen for husstandsmedlemskap er at alle bor på samme adresse. Innmelding av husstandsmedlem etter egen innmelding kan gjøres selv via "Min side" øverst til høyre på denne siden, eller du kan ta kontakt med ADHD Norge for bistand.

Som medlem får du medlemsbladet «Stå På!» fire ganger i året
Forsiden på magasinet STÅ PÅ
Det går også an å abonnere kun på «Stå På!» Da får du medlemsbladet tilsendt i posten, men du har ingen andre rettigheter utover dette og du er ikke medlem av ADHD Norge.