Vi trenger deg som medlem!

For at vi skal få gjennomslagskraft som organisasjon og ha et best mulig tilbud til våre medlemmer, trenger vi deg som medlem.

Som medlem i
ADHD Norge får du:

Tilgang til aktiviteter i nærheten av der du bor

Reduserte priser på kurs og konferanser

Medlemsbladet «Stå På!» fire ganger i året

Mulighet til å påvirke ADHD Norges arbeid

Løpende informasjon og kontakt med ditt fylkes- og lokallag

Stemmerett på årsmøte i ditt fylkes- og lokallag

Mulighet til å bli valgt inn i styrer, råd og utvalg

Rimeligere advokatbistand hos advokatfirmaet Legalis

Se vår
medlemspris

Som medlem i ADHD Norge støtter du ADHD Norges arbeid.

ADHD Norge jobber med:

1.

Noen å snakke med

Likepersoner som du kan snakke med hvis du trenger råd og veiledning fra mennesker med erfaring med ADHD

2.

Politisk arbeid

Gjennomslagskraft i politisk arbeid

3.

Dele informasjon

Spre og utvikle informasjon om ADHD til fagpersoner, privatpersoner og samfunnet for øvrig

4.

Veiledning

Veiledning på epost, Messenger og telefon på spørsmål knyttet til diagnosen

5.

Mediedekning

Få oppmerksomhet i media rundt saker som kan bidra til å bryte ned fordommer og gi bedre hjelp og oppfølging av mennesker med ADHD

6.

Arrangementer

Frivillige over hele landet som arrangerer familiesamlinger, aktiviteter for barn, unge og voksne, kurs og seminarer

Vi har to forskjellige medlemskategorier:

ADHD Norge får midler basert på medlemsantall og vi anbefaler også at husstandsmedlemmer meldes inn. Dette utgjør lite for hvert enkelt medlem, men for oss som organisasjon utgjør det mye.

Hovedmedlem
Kr 350,-
pr år
Husstandsmedlem
Kr 50,-
pr år
Videre til påmelding

Forutsetningen for husstandsmedlemskap er at alle bor på samme adresse. Ved innmelding av husstandsmedlem etter egen innmelding bes du ta kontakt med ADHD Norge for bistand.

Som medlem får du medlemsbladet «Stå På!» fire ganger i året
Forsiden på magasinet STÅ PÅ
Det går også an å abonnere kun på «Stå På!» Da får du medlemsbladet tilsendt i posten, men du har ingen andre rettigheter utover dette og du er ikke medlem av ADHD Norge.

Vi trenger deg som medlem!

For at vi skal få gjennomslagskraft som organisasjon og ha et best mulig tilbud til våre medlemmer, trenger vi deg som medlem.

Som medlem i ADHD Norge støtter du ADHD Norges arbeid.

ADHD Norge jobber med:

 • gjennomslagskraft i politisk arbeid
 • å få oppmerksomhet i media rundt saker som kan bidra til å bryte ned fordommer og gi bedre hjelp og oppfølging av mennesker med ADHD
 • å spre og utvikle informasjon om ADHD til fagpersoner, privatpersoner og samfunnet for øvrig
 • å veilede på epost, Messenger og telefon på spørsmål knyttet til diagnosen 
 • frivillige over hele landet som arrangerer familiesamlinger, aktiviteter for barn, unge og voksne, kurs og seminarer
 • likepersoner som du kan snakke med hvis du trenger råd og veiledning fra mennesker med erfaring med ADHD

Som medlem i ADHD Norge får du:

 • Tilgang til aktiviteter i nærheten av der du bor
 • Reduserte priser på kurs og konferanser
 • Medlemsbladet «Stå På!» fire ganger i året
 • Mulighet til å påvirke ADHD Norges arbeid
 • Løpende informasjon og kontakt med ditt fylkes- og lokallag
 • Stemmerett på årsmøte i ditt fylkes- og lokallag
 • Mulighet til å bli valgt inn i styrer, råd og utvalg
 • Rimeligere advokatbistand hos advokatfirmaet Legalis

En del av medlemskontingenten går direkte til våre fylkeslag som sørger for lokale medlemstilbud. Sjekk siden til ditt fylkeslag for nærmere informasjon om hva de tilbyr i fylket der du bor.

Vi har to forskjellige medlemskategorier:

Hovedmedlem
Kr. 350,-
Husstandsmedlem
Kr. 50,-

Satsene gjelder pr. år. 

I oktober og november er det halv pris når du melder deg inn. Dette tilbudet gjelder for èn person per husstand. Desember har fri innmelding. 

ADHD Norge får midler basert på medlemsantall og vi anbefaler også at husstandsmedlemmer meldes inn. Dette utgjør lite for hvert enkelt medlem, men for oss som organisasjon utgjør det mye. 

Det går også an å abonnere kun på «Stå På!» Da får du medlemsbladet tilsendt i posten, men du har ingen andre rettigheter utover dette og du er ikke medlem av ADHD Norge. 

Forutsetningen for husstandsmedlemskap er at alle bor på samme adresse. Ved innmelding av husstandsmedlem etter egen innmelding bes du ta kontakt med ADHD Norge for bistand.

ADHD Norge har Avtalegiro, dvs automatisk betaling av faste regninger. Med avtalegiro besørger banken at regningene betales direkte fra konto på forfallsdato. Alle banker har tilbud om Avtalegiro. Første innbetaling må betales for at Avtalegiro skal tre i kraft. Avtalegiro trer først i kraft påfølgende år.

Som medlem får du medlemsbladet «Stå På!» fire ganger i året