ADHD Norges visjon er et godt liv for alle med ADHD. I tråd med visjonen jobber organisasjonen med følgende saker:

Spre kunnskap og forståelse for ADHD.
Holde medlemmene orientert om rettigheter og muligheter for støtte.
Fremme full likestilling og samfunnsmessig deltakelse for alle mennesker med ADHD.
Ivareta interessene til mennesker med ADHD og deres nærstående.
Utvikle og drive aktiviteter i tråd med medlemmenes behov.
Bidra til kompetanseutvikling i hjelpeapparatet, politiske miljø/nettverk og andre organisasjoner.
ADHD Norge samarbeider med andre frivillige ideelle organisasjoner og fagmiljø i dette arbeidet.

Om ADHD Norge

ADHD Norge er en frivillig organisasjon for mennesker med ADHD og deres pårørende, fagpersoner og andre interessenter. Organisasjonen ble stiftet i 1979 og har over 17 000 medlemmer.


ADHD Norge er medlem i paraplyorganisasjonene Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO, Frivillighet Norge, Hjernerådet, Rådet for psykisk helse, Pårørendealliansen og studieforbundet Funkis.

ADHD Norge er den største frivillige organisasjonen innen psykisk helse. ADHD Norge er en landsdekkende organisasjon, med fylkes- og lokallag som organiserer aktiviteter, kurs, samlinger og møteplasser. Organisasjonen har et stort apparat med frivillige likepersoner som kan veilede og støtte andre som er i liknende situasjon.

Administrasjonen til ADHD Norge holder til i Oslo sentrum. Administrasjonen gir råd og veiledning i spørsmål knyttet til ADHD.

ADHD Norge utvikler stadig nye informasjonsfilmer, podkaster, webinarer, brosjyremateriell og guider til både barnehage, skole, barnevern og arbeidsliv. Artikler og informasjon ligger både på ADHD Norges hjemmeside og Facebook.

Fylkes og -lokallag

ADHD Norge har fylkeslag i 18 fylker og 30 lokallag. Her finner du oversikt over likepersoner, styremedlemmer og aktiviteter.

Landsstyret

Landsstyret velges på ADHD Norges Landsmøte som avholdes hvert 2. år. Landsstyret består av fem faste styremedlemmer og tre varamedlemmer. I tillegg har ADHD Norge Ung sitt Arbeidsutvalg (AU) en representant på Landsstyremøtene.

Styreleder er organisasjonens øverste tillitsvalgte og leder Landsstyrets arbeid. Landsstyret skal føre tilsyn med at virksomheten drives i henhold til vedtekter, Handlingsplan og etter Landsmøtets og Landsstyrets vedtak.

Styreleder
Anders Samnøy
,
Vestfold
styreleder@adhdnorge.no482 00 670
Nestleder
Bjørn Thunem
,
Rogaland
bjornthunem@lyse.net944 97 447
Styremedlem
Mona Breding Lersveen
,
Trøndelag
Styremedlem
Anne-Grethe Høisæther
,
Vestland
Styremedlem
Mai Semiye Deliler
,
Telemark
Varamedlem
Katinka Goffin
,
Oslo
Varamedlem
Eirik Nielsen
,
Vestland
Varamedlem
Liliana Garstad Jensen
,
Buskerud

ADHD Norge Ung

ADHD Norge Ung er for alle unge med ADHD i alderen 15-26 år som er medlemmer i ADHD Norge. ADHD Norge Ung jobber for at unge med ADHD skal få riktig hjelp innenfor helsetjenester, skoleløp og arbeidsliv, og er opptatt av mestring og har fokus på muligheter.

ADHD Norge Ung er medlem av Unge funksjonshemmede. ADHD Norge Ung jobber for å samarbeide med andre organisasjoner som driver med ungdomsarbeid.

Arbeidsutvalget til ADHD Norge Ung har jevnlige møter fysisk eller digitalt. I tillegg arrangerer ADHD Norge Ung to helgesamlinger i året hvor alle ungdomsrepresentantene møtes.
Les mer om ADHD Norge Ung
Lurer du på noe om ADHD Norge Ung? Ta kontakt med Hanne Skarsvaag i sekretariatet på epost.
hanne@adhdnorge.no

Fagråd

ADHD Norge har et sentralt Fagråd som bistår Landsstyret og sekretariatet med fagsaker. Fagrådets mandat er å være et rådgivende organ og en drøftingsarena for ADHD Norge. Fagrådet behandler utelukkende generelle saker og er et nettverk hvor fagpersoner fra ulike deler av hjelpeapparatet og fag- og forskningsmiljøet utveksler kunnskap og informasjon

Les mer om fagrådet

Ansatte i sekretariatet

ADHD Norge har et sekretariat med sentrale kontorer i Rådhusgata 30 i Oslo. Sekretariatets ansatte gir råd og veiledning i spørsmål knyttet til ADHD, både på telefon, epost og Messenger.

Enten du er ny og ønsker å melde deg inn eller har vært medlem en stund og ønsker å starte opp aktiviteter der du bor, kan du kontakte sekretariatet, så får du svar.

Foto: Moment Studio

Generalsekretær
Gry Lunde
Regnskapskonsulent
Sadia Amjad
Fagsjef
Pedagogikk og skole
Nina Holmen
Faglig rådgiver
Likepersonsarbeid og brukermedvirkning
Monika Nordli
Administrasjonssjef
Monica Foss Ødeby
Resepsjonist/Kontormedarbeider
Ida Nielsen
Organisasjonskonsulent
Lill Merethe Tjeldvoll
Faglig rådgiver
Helse
Lucie Glede Collett
Kommunikasjonsrådgiver
Therese Dahl
Faglig rådgiver
Pedagogikk og skole
Mette Mebostad