Ekstraordinært årsmøte

Start:
30
.
05
.
2024
Kl:
19:00
Slutt:
30
.
05
.
2024
Kl:
15:00

ADHD Norge Buskerudfylkeslags ordinære årsmøte lyktes ikke med å velge et styre, og vedtokfølgende: Årsmøtet i Buskerudfylkeslag fikk ikke valgt nytt styre, da man ikke hadde kandidat til styreledervervet. Fylkeslaget ber derfor Landsstyre om hjelp til å etablere nytt styrefor Buskerud Fylkeslag. Buskerud fylkeslag overtas av Landsstyret. 

 

Landsstyre kaller derforinn til digitalt ekstraordinært årsmøte torsdag30 mai kl 19:00 for å få valgt et nytt styre, jfvedtektene § 12.

 

Påmelding sendes til post@adhdnorge.no innen tirsdag 28mai.