Ekstraordinært årsmøte - Bjørnafjorden lokallag

Start:
25
.
03
.
2024
Kl:
19:00
Slutt:
25
.
03
.
2024
Kl:
19:30

Det Innkalles herved til et digitalt ekstraordinært styremøte i ADHD Norge Bjørnafjorden lokallag

Dato: Søndag 25 Mars 2024

Klokkeslett: 19.00- 19:30

Vi har funnet ut at ikke alle var medlem på årsmøtet og må dermed velge inn et styremedlem på nytt.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling

2. Godkjenning av saksliste

9. Valg: styremedlem Elise Victoria Bjørnstad Natås

b. Styre- og varamedlemmer

Styret konstituerer seg selv med nestleder, sekretær, økonomiansvarlig og studieansvarlig.

På grunn av at det blir digitalt ekstraordinært styre møte må alle deltagere være påmeldt i forkant.

E-postadresse og mobilnummer må oppgis, slik at vi får sendt ut en lenke til alle som ønsker å delta. Vi må også har muligheten til å kontakte deg på mobil om det skulle være problemer med innlogging. Ved ønske om hemmelig avstemming gis dette beskjed om ved påmelding.

Lenke til møtet vil bli sendt ut til de påmeldte 24.03.2024

Påmelding til: adhdbjornafjorden@gmail.com

Påmeldingsfrist: 24.03.24

For å stemme, må du ha betalt medlemsavgiften for inneværende år.

NB!

Medlemmer i samme husstand må logge seg på forskjellige enheter når det skal stemmes.

Vh

Styreleder

Adhd Norge Bjørnafjorden lokallag

Paula Andrea Sandvik

Tlf - 46768089

Epost – leder.bjornafjorden@adhdvestland.no