Informasjonsmøte om brukermedvirkning, Nord-Trøndelag

Start:
28
.
01
.
2024
Kl:
10:00
Slutt:
28
.
01
.
2024
Kl:
16:00

Infomøte om brukermedvirkning

Til deg som ha meldt interesse for å vite mer om det å være brukerrepresentant i ADHD Norge.

Vi får til stadighet henvendelser vedrørende brukerrepresentasjon til ulike oppdrag fra ulike instanser. Vi ønsker med vår henvendelse ut til medlemmene der du meldte interesse å opprette et utvalg av brukerrepresentanter som vi på sikt kan vurdere å foreslå til ulike oppdrag.

Vi inviterer derfor til et informasjonsmøte om brukermedvirkning i ADHD Norge.

Dato: 28.01.2024
Klokken:
10:00 – senest 16:00. Vi legger inn pauser undervegs. Det serveres enkel lunsj.
Sted:
Vårres sine lokaler i Verdal. Kassefabrikkvegen 1, 7653 Verdal (Samme bygg som Randis Gatekjøkken) inngang på siden av bygget. 

Dette møtet er tenkt for å gi dere et innblikk i hva brukermedvirkning er. Brukermedvirkning og en brukerrepresentant kan være så mye, og vi ønsker å gi et bilde av hva brukermedvirkning er og vil si, hvordan det er organisert både gjennom funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og ADHD Norge.

Vi vil etter denne dagen gjennomføre et kurs i helsepedagogikk for brukere der vi utfordrer dere litt mer enn på dagens møte (som er et informasjonsmøte) – også for å forberede på det vi trenger brukerrepresentanter til.

Bindende påmelding senest 21. januar 2024. Samtidig med påmeldingen trenger vi også info om eventuelle allergier og tilretteleggingsbehov. Påmelding til nt@adhdnorge.no eller på tlf / sms til 920 35 322.

Mer informasjon finner du i invitasjonen øverst på denne siden.