Kjøkkenpraten, Verdal

Start:
08
.
01
.
2024
Kl:
18:00
Slutt:
08
.
01
.
2024
Kl:
20:00

Invitasjon til Kjøkkenpraten

Vårres regionalt brukerstyrt senter er et regionalt brukerstyrt senter innen psykisk helse og rusfeltet. Vi ønsker å starte opp kjøkkenpraten.

Kjøkkenpraten er en lavterskel møteplass.
Deltakerne samles og deler erfaringer omkring tema som på ulike vis har med psykisk helse å gjøre, eller livets gleder og utfordringer. I samtalene legges det vekt på at alle som ønsker å komme til ordet skal få anledning til det. Samtalene ledes som regel av to personer. Underveis i samtalene kan man få økt innsikt i blant annet psykososiale hendelser som påvirker vår livsmestring. Temaene i samtalene er det som deltakerne synes er viktige å snakke om, og kan gjerne ha fokus på det som gir mening og håp sett fra et brukerperspektiv. Kjøkkenpraten er ment å være en sosial arena og et fellesskap der en opplever å være velkommen og bli godt tatt imot av andre.

Målgruppen for kjøkkenpraten er dem som ønsker å komme sammen og utveksle erfaringer fra eget liv. Man blir ikke med på bakgrunn av diagnose eller liknende. Psykisk helse angår alle.

Kjøkkenpraten er for foreldre til voksne barn over 26 år, og arrangeres i Vårres sine lokaler i Kassefabrikkvegen 1, 7654 Verdal (samme bygg som Randis Gatekjøkken). Treffene avholdes på følgende datoer våren 2024:

  • 8. januar
  • 12. februar
  • 11. Mars
  • 8. April
  • 13. mai

Alle dager kl. 18:00 – 20:00.

Det vil være enkel servering av både kaffe, te, kakao, vann og et enkelt måltid alle kveldene. Dette vil ikke ha noen kostnad for deg. Tilbudet om kjøkkenpraten er gratis.

Påmelding snarest og innen 5. januar 2024 til Vårres regionalt brukerstyrt senter på epost til mona.breding.lersveen@gmail.com.

Mer informasjon finner du i invitasjonen øverst på denne siden.