Likepersonskurs aktivitet - Verdal

Start:
23
.
09
.
2023
Kl:
10:00
Slutt:
23
.
09
.
2023
Kl:
16:00

Til deg som har meldt interesse for å vite mer om det å være likeperson i ADHD Norge.

Vi har flere tillitsvalgte som ikke har gått likeperson aktivitetskurs og vi ønsker å gi dere nødvendig opplæring. Alle som også hjelper oss frivillig ønsker vi skal ha opplæringen selv om de ikke får tittelen likeperson aktivitet. Som likeperson eller frivillig er det også noen retningslinjer man må forholde seg til.

Hva er en likeperson på aktivitet?

En likeperson på aktivitet er medlem av organisasjonen og kjenner organisasjonen godt. Har skrevet under taushetsplikt og fått opplæring i likeperson aktivitet.

En likeperson på aktivitet er ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og evaluere aktiviteter i samarbeid med styret.

Etter endt kurs vil noen av dere få spørsmål om å stå som likeperson på aktivitet. Vi trenger representanter fra hele området Nord-Trøndelag.

For å gi nødvendig opplæring inviterer derfor til et …

Kurs på likeperson aktivitet i ADHD Norge Nord-Trøndelag

Dato:              23.09.2023

Klokken:        10:00 – ca 16:00

                     Vi legger inn pauser undervegs. Det serveres enkel lunsj.

Sted:               Vårres sine lokaler I Verdal, Kassefabrikkvegen 1, 7653 Verdal (Samme bygg som Randis Gatekjøkken) inngang på siden av bygget

 

Dette møtet er tenkt for å gi dere et innblikk i hva likepersonsarbeid på aktivitet er.

Vi gjør oppmerksom på at dere etter dette møtet ikke automatisk er likeperson, da det blir en dialog mellom deltaker, likepersonskoordinator og evt styret i etterkant.

Vi ønsker også å bli litt bedre kjent med dere i løpet av dagen

Vi ber om en bindende påmelding på om du deltar eller ikke senest søndag 17. September 2023

Samtidig med påmeldingen trenger vi også info om eventuelle allergier og tilretteleggingsbehov. Påmelding til nt@adhdnorge.no eller på tlf/ sms til 92035322.

Dagen gjennomføres med forbehold om nok påmeldte.