Oppfølgingskveld digitalt

Start:
28
.
11
.
2023
Kl:
18:00
Slutt:
28
.
11
.
2023
Kl:
21:00

ADHD Norge Nord-Trøndelag og Vårres Regionalt brukerstyrt senter inviterer til oppfølgingskveld etter dagskurs/ informasjonsdagen om ADHD som var på BUP.

Oppfølgingskvelden er også åpen for andre som har fått diagnoser som f.eks. Tourette Syndrom og Autismespekterforstyrrelser

 

Oppfølgingskveldenehøsten 2023 avholdes:

Klokken:                      18:00– ca. 21:00          

Påmeldingsfrist:          Senest 2 dager før alle datoer (se datoi parentes)

Namsos

Sted: Lærings – og  mestringssenteret, sykehuset Namsos, Overhallsveien 24, 7803 Namsos

28.09.23  (26.09.2023)

13.11.23 (10.11.23)

Verdal 

Sted:  Vårres avdeling Verdal, Kassefabrikkvegen 1, 7654 Verdal (samme bygg som Randis  gatekjøkken)  

14.09.23 (12.09.23)

08.11.23 (07.11.23)

Stjørdal

Sted: Eget rom Egon Stjørdal 

15.11.23 (20.11.23)

Digitalt 

Sted:  Teams

Lenke  sendes ut til påmeldte

28.11.23 (26.11.23)

 

Vi gjør oppmerksom på at endringer av dato kan forekomme. Beskjed gis til alle påmeldte dersom det skulle skje.

Vet stor pågang kan vi sette opp flere datoer.

 

PROGRAM

Vi kjører ikke etter ett fast program men temaene vi er innom er:

-         Rettigheter og muligheter i offentlig sektor

Ø  NAV: Hjelpestønad, grunnstønad, pleiepenger, omsorgsdager, opplæringspenger mm

Ø  Kommune: Omsorgslønn, støttekontakt, avlastning, ledsagerbevis, koordinator, ansvarsgruppe, Individuell plan mm

-         Hjelpemidler

-         Erfaringsutveksling

Vi legger inn pauser etter behov.

 

Målgruppe:

Alle foreldre til barn /ungdom med ADHD, Tourette Syndrom og Autismespekterforstyrrelser.

Kjenner du noen som er i samme situasjon kan du bare invitere de med, men gi gjerne beskjed i forkant.

 

Bindende påmelding til: mona.breding.lersveen@varresnorge.noev nt@adhdnorge.no eller på sms til 92035322.

Eventuelle spørsmål rettes til samme epost og telefonnummer.

Ved påmelding ber vi deg oppgi: navn, e-postadresse, telefonnummer og datoen du ønsker å delta.

Velkommen

Hilsen Vårres regionalt brukerstyrt senter og styret i ADHD Norge Nord-Trøndelag