Parhelg

Start:
07
.
10
.
2023
Kl:
8:00
Slutt:
08
.
10
.
2023
Kl:
22:00

FRA KAOS IHVERDAGEN TIL ET PUSTEROM I HELGA, - SLIK LYKKES VI BEDRE

 

Dato:               Lørdag 7 – Søndag 8. Oktober 2023

Sted:               Grong Hotell, Medjåvegen 32, 7870 Grong

Oppmøte:      Lørdag 7.Oktober kl 10:30. Programmet begynner kl 11:00

Avslutning;    Søndag 8.Oktober ca kl 15:30

 

Målgruppe:    

Par; hvor den ene eller begge har ADHD eller symptomer på diagnose og som er medlem I ADHD Norge Nord-Trøndelag eller tilstøtende fylkeslag. Medlemmer fra ADHD Norge Nord-Trøndelag prioriteres. Parhelgen er støttet av Stiftelsen Dam.

 

Denne helgen blir det tatt opp ulike tema som man diskuterer på tvers av parene, men også tema som parene skal snakke om seg imellom. Det blir lagt opp til ei hyggelig helg der erfaringsutvekslingen mellom parene star I fokus.

MERK: Dette er ikke et parkurs eller et samlivskurs

 

Bakgrunn:    

Vi har holdt temakelder for par hvor vi ser at de har mer behov for å “være sammen” å dele erfaringer. Vi tenker at parene I løpet av en helg kan få bedre tid til de gode samtalene rundt problematikken i parforholdet / samliv med ADHD.

 

Øvriginfo:    

Det vil være likepersoner og tillitsvalgte som bidrar med sin erfaringskompetanse ut ifra gruppens ønsker for tema. Er det konkrete tema dere ønsker belyst i løpet av helgen hadde det vært fint å fått innspill på dette i forkant og helst sammen med påmeldingen.

 

Bindende påmelding innen 10.09.2023

I forbindelse med påmelding trenger vi fullstendig navn, adresse, epostadresse, mobilnummer og fødselsår.  Egenandel pr par kr 500,-

Spørsmål og påmelding til nt@adhdnorge.no eller til Mona på tlf / sms til92035322

Velkommen 😊