ADHD Norge Ung

ADHD Norge Ung er for alle unge med ADHD i alderen 15-26 år som er medlemmer i ADHD Norge. Vi jobber for at unge med ADHD skal få riktig hjelp innenfor helsetjenester, skoleløp og arbeidsliv. Vi er opptatt av mestring og har fokus på muligheter.

ADHD Norge Ung er et rådgivende organ for Landsstyret og har en representant i styret som er med som observatør. Vi er også en arena for utvikling av ADHD Norge i saker som gjelder ungdomsarbeid. Mange fylkeslag har en ungdomsrepresentant som er med for å sørge for ungdomsaktiviteter og for å få med ungdommenes perspektiv inn i organisasjonen lokalt.
Se oversikt over fylkes- og lokallag

ADHD Norge Ung har en årlig, nasjonal samling som en del av en satsning på ungdommene i organisasjonen. I 2024 skal det også etableres et Ungdomspanel som skal komme med innspill og jobbe for at ungdommenes stemme skal bli hørt i ulike saker som er viktig for ungdommer med ADHD.

ADHD Norge Ung er medlem av Unge funksjonshemmede. ADHD Norge Ung jobber for å samarbeide med andre
organisasjoner som driver med ungdomsarbeid.

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) i ADHD Norge Ung har jevnlig møter fysisk eller digitalt.

Lurer du på noe om ADHD Norge Ung?

Ta kontakt med Monica Foss Ødeby i sekretariatet på epost mfo@adhdnorge.no