ADHD Norge Ung

ADHD Norge Ung er for alle unge med ADHD i alderen 15-26 år som er medlemmer i ADHD Norge. Vi jobber for at unge med ADHD skal få riktig hjelp innenfor helsetjenester, skoleløp og arbeidsliv. Vi er opptatt av mestring og har fokus på muligheter.

ADHD Norge Ung er et rådgivende organ for Landsstyret og har en representant i styret. Vi er også en arena for utvikling av ADHD Norge i saker som gjelder ungdomsarbeid. I hvert fylke er det en ungdomsrepresentant. ADHD Norge Ung møtes to ganger i året for planlegging og gjennomarbeiding av saker og prosjekter.

ADHD Norge Ung er medlem av Unge funksjonshemmede. ADHD Norge Ung jobber for å samarbeide med andre
organisasjoner som driver med ungdomsarbeid.

Snapchat: adhdnorge_ung
Instagram: @adhdnorge_ung

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) i ADHD Norge Ung, bestående av en leder og to representanter, er et rådgivende organ for Landsstyret, og har en representant i Landsstyret med tale og- forslagsrett. Hvert fylke har også en egen ungdomsrepresentant.

Hvordan møtes

AU har jevnlige møter fysisk eller digitalt. I tillegg arrangeres det to helgesamlinger i året hvor alle ungdomsrepresentantene møtes.

For ytterligere informasjon om ADHD Norge Ung, ta kontakt med faglig rådgiver Hanne Skarsvaag