Brosjyrer

ADHD Norge har laget brosjyrer på flere områder, rettet mot ulike målgrupper. Vi har også brosjyrer på flere språk. Brosjyrene våre kan lastes ned eller bestilles.

Viser
XX
resultater av totalt
XX
Søk nettsiden

Språk

Kategori

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ADHD hos kvinner

Dette informasjonsheftet er ment å gi et innblikk i hvordan ADHD-symptomer og relaterte vansker kan arte seg hos kvinner, samt hvilke følger ADHD kan ha for fungering i skole, jobb og hverdagsliv.

Last ned
Norsk
Voksne

Når dirigenten svikter

Reguleringsfunksjoner er helt nødvendige for at vi mennesker skal klare oss i dagliglivet. De fleste med ADHD har reguleringsvansker, men det er også mange med reguleringsvansker som ikke har ADHD. Personer med reguleringsvansker har behov for informasjon og hjelp, mens pårørende og fagfolk trenger kunnskap for å forstå utfordringene og for å kunne gi riktig hjelp.

Last ned
Norsk
Informasjon

Lærerguiden

Guiden er ment som en hjelp til lærere som tilrettelegger for barn og unge med ADHD i grunn- og videregående skole til å få økt kunnskap om diagnosen, og gir noen konkrete råd som kan fungere i skolehverdagen.

Last ned
Norsk
Fagpersonell

Barnehageguiden

ADHD har en forekomst på 3-5 % og er den hyppigst stilte diagnosen innen psykisk helsevern for barn og unge. Barn og unge med ADHD utgjør slik en relativt stor og sårbar gruppe som ansatte i barnevernet regelmessig vil møte. Vi har derfor laget en guide som skal hjelpe barnevernet til å lage gode tiltak i møte med denne gruppen.

Last ned
Norsk
Fagpersonell

Adults with ADHD

A brief introduction. Brochure.

Last ned
English
Voksne

ADHD inattentive type

A brief introduction to ADHD inattentive type

Last ned
English
Informasjon

ADHD Norway

A membership and nonprofit organisation for people with ADHD, theirfamilies, and others who have an interest in ADHD.

Last ned
English
Informasjon

Facts about ADHD

Facts about ADHD

Last ned
English
Informasjon

Children and young people with ADHD

Children and young people with ADHD

Last ned
English
Barn

Du og jeg og ADHD

Samlivskurset “Du og jeg og ADHD” er utviklet av psykologene Anne Marie Fosse Teigen og Line Lotherington i samarbeid med ADHD Norge med midler fra BUFDIR. Innholdet i kurset er basert på forskning på voksen ADHD, litteratur og nettbaserte ressurser om parforhold og ADHD, klinisk erfaring, kunnskap om generell parpsykologi og erfaringer med kursmaterialet i utviklingsperioden.

Bestilling av kursmateriell, informasjon om kurset og kurslederopplæring foretas via psykolog Line Lotherington, mail: line@nevro.no

Last ned
Norsk
Fagpersonell

Arbeidssøkere med ADHD

Ressurssiden “Arbeidssøkere med ADHD” beskriver gode tilnærmingsmåter i yrkes- og karriereveiledning, tilrettelegging og hjelpemidler samt oppfølging tilpasset personer med ADHD. Siden finner du her i NAVs "Kunnskapsbank"  

Last ned
Norsk
Voksne

De utrolige årene

Denne veilederen gir en oversiktlig fremstilling av ADHD hos barn og unge. Guiden er et verktøy for gruppeledere som benytter programmer fra DUÅs programserie når de har barn med ADHD i gruppene sine eller skal gjennomføre foreldregrupper.

Last ned
Norsk
Fagpersonell

Barnevernguiden

ADHD har en forekomst på 3-5 % og er den hyppigst stilte diagnosen innen psykisk helsevern for barn og unge. Barn og unge med ADHD utgjør slik en relativt stor og sårbar gruppe som ansatte i barnevernet regelmessig vil møte. Vi har derfor laget en guide som skal hjelpe barnevernet til å lage gode tiltak i møte med denne gruppen.

Last ned
Norsk
Fagpersonell

I arbeid med ADHD

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer.

Last ned
Norsk
Voksne

Voksne med ADHD

Faktabasert brosjyre om det å ha ADHD som voksen.

Last ned
Norsk
Voksne

Å ha ADHD

Å ha ADHD kan være både en styrke og en utfordring. I heftet som retter seg mot barn på småskoleog mellomtrinnet finner du fakta om ADHD og tips fra barn som har ADHD.
Heftet kan brukes i klassen for å øke forståelsen av det å
leve med ADHD og det å ha en venn med ADHD. Heftet er oversatt fra Riksförbundet Attention i Sverige av ADHD Norge.

Last ned
Norsk
Barn

A guide to kindergarten

Last ned
English
Barn

Voksen med ADHD

Voksen med ADHD.

Last ned
Arabisk
Voksne

Uoppmerksom type

Last ned
Arabisk
Barn

Fakta om ADHD

Fakta om ADHD

Last ned
Arabisk
Informasjon

Barn og unge med ADHD

Barn og unge med ADHD

Last ned
Norsk
Barn

ADHD Norge

ADHD Norge er en landsdekkende, frivillig organisasjon for mennesker med ADHD og deres pårørende. Her kan du lese mer om oss.

Last ned
Norsk
Informasjon

Voksen med ADHD

Voksen med ADHD.

Last ned
Urdu
Voksne

Uoppmerksom type

Uoppmerksom type

Last ned
Norsk
Barn

Fakta om ADHD

Fakta om ADHD

Last ned
Norsk
Informasjon

ADHD Norge

ADHD Norge er en landsdekkende, frivillig organisasjon for mennesker med ADHD og deres pårørende. Her kan du lese mer om oss.

Last ned
Norsk
Informasjon

COVID-19 foreldretips

Gode foreldretips i en vanskelig hverdag.

Last ned
Norsk
Foreldre

Vi snakkes!

Håndboken om kommunikasjon og konflikthåndtering er designet spesielt for personer med ADHD. Håndboken skal være et verktøy som både sekretariatet, frivillige og andre kan bruke.  

Last ned
Norsk
Voksne