ADHD Norges Fagråd

Fagrådet skal:

Være et rådgivende organ for ADHD Norge
Være en drøftingsarena for ADHD Norge
Bistå Landsstyret og sekretariatet i faglige spørsmål
Behandle utelukkende generelle saker
Være et nettverk hvor fagmiljø innhenter erfaringsbasert kunnskap

Fagrådet kan:

Bidra med å skrive artikler og publikasjoner
Bidra med foredrag og innlegg på kurs og konferanser hvor ADHD Norge er arrangør eller medarrangør
Kvalitetssikre faglig innhold i organisasjonens brosjyrer og publikasjoner

Oppnevning

Fagrådet oppnevnes av Landsstyret for 2 år av gangen. Oppnevningen skjer normalt på siste LS-møte før jul i samme år som ordinært Landsmøte gjennomføres. Fagrådets medlemmer er faglig oppnevnte representanter som er uavhengige av ADHD Norge i sitt syn og sin representasjon. De får ikke betalt for å sitte i Fagrådet.

Møter

Fagrådet avholder 4 møter pr. år.
ADHD Norge dekker reise- og møtekostnader.

Landsstyret

Landsstyret vedtar Fagrådets mandat.
Landsstyret skal arbeide for å sikre Fagrådets kontinuitet og faglige bredde.

ADHD Norges Fagråd består av:

Heidi Aase

Leder av Fagrådet. Avdelingsdirektør, Dr.Psychol. og forskningsleder ved FHI.

Jørgen G. Bramness

Lege og psykiater, seniorforsker ved FHI og Sykehuset Innlandet, professor ved UiT

Maia Mack

Psykologspesialist med spesialisering og rus- og avhengighetspsykolog, spesialisering i familiepsykologi, Blå Kors poliklinikk i Oslo

Kristian Øen

Lærer og spesialpedagog, NLA Høgskolen

Hanne Kvello

Faggruppeleder, NTNU Tilrettelegging

Anne Halmøy

Overlege og forsker i Helse-Bergen

Bente Knutsen

Pedagogisk-psykologisk rådgiver for Ørland PP-tjeneste

Kristian Køhn

Spesialrådgiver, RBUP Sør-Øst

Mats Fredriksen

Seksjonsleder/ Ph.D., Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold

Merete Glenne Øie

Psykolog og professor i klinisk psykologi ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Elin Svendsen

Seniorrådgiver, Nav Hjelpemiddelsentral Trøndelag