ADHD hos jenter

Sist oppdatert
08
.
01
.
2016
Kategori

Jenter med ADHD diagnostiseres oftere med ADHD uoppmerksom type enn gutter med ADHD.

I barnealder er det flere gutter enn jenter som får en ADHD-diagnose. Forholdstallet mellom gutter og jenter er 4:1. Fordelingen av subtyper er også ulikt fordelt kjønnsmessig, hvor jenter oftere diagnostiseres med ADHD uoppmerksom type og gutter med hyperaktiv-impulsiv type eller kombinert type. Det er også god grunn til å tro at jenter med ADHD er underdiagnostisert, jenter blir for sjeldent diagnostisert, og enda sjeldnere får de medikamentell behandling.

Oppmerksomhetsvansker – drømmer seg bort

Barn og unge med ADHD uoppmerksom type er ofte stille og rolige og gjør lite ut av seg. Jenter med ADHD har også sjeldnere atferdsvansker som tilleggsvanske, som mange gutter med ADHD har. Siden jentene ofte ikke har like utagerende atferd som guttene, er det lett å tro at disse jentene ikke har utfordringer med oppmerksomhet og konsentrasjon. Barn med ADHD uoppmerksom type drømmer seg ofte bort, blir lett avledet og har store utfordringer med konsentrasjon og oppmerksomhet. De kan derfor falle ut av undervisning på skolen og ikke få med seg det de skal.

Får ikke med seg beskjeder

Mange som har ADHD uoppmerksom type blir fort avledet, har vansker med å strukturere hverdagen, de glemmer ting og får ikke med seg beskjeder. De skifter ofte fra en aktivitet til en annen, og bruker lang tid for å komme i gang med oppgaver. Generelt kan man si at mange med ADHD sliter med å fokusere på oppgaver de synes er kjedelig, men de kan bli veldig revet med og ha god konsentrasjon, dersom det er oppgaver eller aktiviteter som interesserer dem.

Jenter med ADHD kan også være hyperaktive og impulsive

Ikke alle jenter med ADHD har kun utfordringer med oppmerksomheten, det er også noen jenter som er hyperaktive og impulsive. De havner oftere i bråk, blir lett sinte og har generelt utfordringer med emosjonsregulering. Dette kan gå ut over lek-kompetansen og sosialt samspill med andre barn, og mange har derfor utfordringer med å få og beholde venner. Det er likevel viktig å huske på at de som har ADHD er svært ulike, og noen lærer seg «å knekke de sosiale kodene» på tross av at de har ADHD. Barn med ADHD er også ofte veldig kreative, som er en god egenskap i lek. 

Kilde: «Helt hyper», Mariann Youmans


Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten