ADHD og hormoner

Sist oppdatert
10
.
01
.
2022
Kategori

Utfordringene med ADHD vil variere gjennom livsløpet, og symptomene kan også fremtre sterkere i visse livsfaser enn andre.

Det finnes i dag lite forskning på hvordan hormonelle svingninger påvirker ADHD, og vi vet enda mindre om hvordan hormonene påvirkes av medisiner.

Naturlige svingninger av de kvinnelige kjønnshormonenet østrogen og progesteron under menstruasjonssyklus påvirker flere områder i hjernen som involverer det å ta beslutninger, sosiale ferdigheter og kontroll over følelser. Østrogen stimulerer hjernens dopaminceller og er viktig for produksjon av dopamin.  Øker østrogennivået, øker også dopamin- og serotoninnivået. Øker progesteronnivået, senkes dopamin- og serotoninnivået. Dopamin er altså viktig for å regulere egen oppmerksomhet og egne følelser. Når jenter kommer i pubertet, begynner østrogen- og progesteronnivået å svinge. Svingningene påvirker tenåringens kognitive evner og påvirker konsentrasjon, motivasjon og følelser tydeligere enn før. Dessverre er tenåringstiden og de store forandringene som skjer i kropp og hjerne, en økt risiko for stress, usikkerhet og psykisk uhelse, særlig for jenter med ADHD. Studier viser at tenåringsjenter medADHD har det vanskeligere på skolen, begynner å røyke, inntar alkohol og stoffer tidligere og opplever oftere depresjon sammenlignet med jevnaldrende uten ADHD. Vi vet også at jenter og unge kvinner med ADHD har en høyere risiko for å utsette seg for farlige situasjoner som å debutere tidlig seksuelt og ha flere ulike partnere. Dette igjen kan føre til at de er i risikosonen for å få seksuelt overførbare sykdommer og tidlig graviditet.  

Dopamin og serotonin er særlig kjent for å påvirke nytelse og velvære og ses i sammenheng med belønningssystemet i hjernen. De betyr mye for motivasjon, fokus, konsentrasjon og stabilt humør, og i neste omgang for hvor effektive vi er. Lave nivå fører til konsentrasjonsvansker, humørsvingninger, uro og nervøsitet. En økning av østrogennivået bedrer altså kognitive funksjoner som betyr at det blir enklere å utføre og gjennomføre ulike oppgaver. En senkning av østrogennivået vil derimot føre til humørsvingninger, nedstemthet, engstelse og leting etter ord.

Ved graviditet vil østrogennivået øke og progesteronnivået synke. Det er derfor mange kvinner føler seg bedre og fungerer bedre under graviditet, og mange får gjort utrolig mye praktisk i forkant av en fødsel. Noen beskriver en klar reduksjon av ADHD-symptomer under graviditet, mens andre forteller om at de føler seg ubekvemme med sin voksende kropp, uroer seg for fødselen eller tviler på egne foreldreferdigheter. Etter fødselen skjer en kraftig reduksjon i østrogennivået. Dette vil være en sårbar periode i kvinnens liv med humørsvingninger og ammetåke.

Prosessen med overgangsalder starter for mange allerede i 40-årene med et langsomt fall i østrogenproduksjonen, og med tiden vil menstruasjonen opphøre. Østrogenfallet kan skje i rykk og napp. Symptomer på overgangsalder kan være uregelmessig menstruasjon og noen kviser, og flere kan ha problemer med konsentrasjon, evne til å huske ord, voksende uro, engstelse og søvnproblemer. For kvinner med ADHD betyr fallet i østrogennivå at symptomene på ADHD forsterkes.

Vi har laget tre filmer om dette tema.

Film 1: Overlege og spesialist i allmennmedisin Lotta Borg Skoglund i samtale med psykiater Espen Anker

Film 2: Lege og forfatter Kristin Leer i samtale med psykiater Espen Anker.

Film 3: Fylkesleder i Oslo Trude Bjørnsund i samtale med psykiater Espen Anker

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten