ADHD og uoppmerksom type

Sist oppdatert
09
.
12
.
2021

Vi har laget fire filmer om ADHD uoppmerksom type og ADHD hos kvinner. Som organisasjon får vi stadig spørsmål om mer informasjon om disse gruppene av ADHD.

Personer med ADHD uoppmerksom type har kun symptomet oppmerksomhetsvansker uten å være påfallende hyperaktiv eller impulsiv. Diagnosen kommer gjerne senere i livet fordi den er vanskeligere å oppdage. Den største utfordringen er konsentrasjonsvanskene, men noen kan også kjenne på en indre uro eller rastløshet. Personer med ADHD uoppmerksom type skaper sjelden konflikter eller forstyrrer andre og fremtrer ofte på en mer stille og rolig måte. Noen kan oppleves som “drømmende” og bli sett på som sjenerte, innadvendte eller late. Derfor kan noen med en uoppdaget ADHD uoppmerksom type slite med negativ selvfølelse og et lavt selvbilde. De kan oppleve seg som annerledes enn andre uten å forstå hvorfor. Personer med ADHD uoppmerksom type kan oppleve det å strukturere og organisere hverdagen på en god måte som en kamp. Det å automatisere nye rutiner og handlinger tar lang tid, og daglige rutiner som for andre synes enkelt, kan være vanskelig å gjennomføre. Kortere oppmerksomhetsspenn og hyppig skifte av fokus, samt at man blir lett distrahert av egne tanker og av ytre stimuli, gjør det vanskelig å gjennomføre det man har tenkt. Det å disponere tiden kan oppleves som krevende for mange.

1: Nevropsykolog Kristian Køhn forteller om hva ADHD uoppmerksom type er, hvordan symptomene viser seg i praksis og hvilke tiltak som anbefales ift tilrettelegging.

2: Radiomann og forfatter JonToset har ADHD. I dette intervjuet forteller han hvordan det var å få diagnosen i voksen alder og hvordan det er å leve med.

3: Trude Fixdal. Psykiater Trude Fixdal forteller om jenter og ADHD, hvorfor de får diagnosen senere, sammen med råd og tips til hvordan leve med diagnosen.

4: Cecilie Graham Olsen er kvinne med ADHD og fikk diagnosen sent i livet. I intervjuet forteller hun om hvordan livet endret seg da hun fikk diagnosen og hvilke strategier som har hjulpet henne i dagliglivet.

ADHD hos jenter og kvinner kan oppdages sent i livet fordi de nettopp strever med ADHD uoppmerksom type og kan fremstå som «rolige, snille og flinke» slik at omgivelsene ikke vurderer vanskene deres som tegn på ADHD. I tillegg har jenter i større grad enn gutter en tendens til å skjule vanskene sine ved å trekke seg tilbake sosialt eller late som om de følger med. Svært ofte har de også tilleggslidelser som angst og depresjon som maskerer underliggende ADHD. Hos jenter og kvinner tolkes ofte det som egentlig er symptomer på ADHD heller som tegn på emosjonelle vansker, disiplinære problemer eller lærevansker. Når ADHD-diagnosen overses, forsvinner også muligheter for hjelp, behandling og innsikt i årsakene til egne vansker.

Det diskuteres hvorvidt symptomer på ADHD arter seg forskjellig hos kvinner og menn, og forskningen på dette viser noe ulike resultater. Mye tyder på at kvinner og menn i stor grad har de samme symptomene, men at de uttrykker og opplever disse på forskjellige måter, påvirket av blant annet kjønnsspesifikke normer og forventninger. Både kvinner og menn med ADHD opplever betydelige funksjonsvansker i utdanning og jobb og i romantiske forhold. Kvinner forteller gjerne om større problemer enn menn når det kommer til mestring av familieliv, sosiale relasjoner og hverdagsaktiviteter. ADHD kan være spesielt belastende for kvinner fordi mange av symptomene og vanskene forbundet med diagnosen, eksempelvis organiseringsvansker og sosiale problemer, er i særlig konflikt med sosiale normer og forventninger til kvinner. Impulsivitet, hyperaktivitet og mangel på struktur tolereres i større grad hos gutter enn hos jenter, som forventes å være snille, lydige og organiserte. Videre så har kvinner i dag fortsatt hovedansvaret for hus, barn og familieliv, noe som kan være ekstra utfordrende å mestre med ADHD, men som er lite snakket om og forsket på. Det viser seg også at endringer i nivåene av kvinnelige kjønnshormoner kan påvirke intensiteten på ADHD symptomer, og hos jenter blir symptomer på ADHD gjerne mer fremtredende i pubertetsalderen, til forskjell fra et ofte tidligere forløp hos gutter. Mulige forklaringer på dette kan være kjønnsforskjeller i hjernens modning, i utviklingen av eksekutive funksjoner, samt hormonelle påvirkninger på biologiske prosesser forbundet med ADHD-symptomer.

ADHD Norge takker Cecilie Graham-Olsen, Jon Toset, Espen Anker, Kristian Køhn og Trude Fixdal for å stille opp med personlige historier og faglig innhold. Tilnærmet Lik AS ved Eskil Johnsen og Morten Quist Hommersand sto for film og lyd.

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten