Avslag – hva nå?

Sist oppdatert
24
.
06
.
2024

Hva kan du gjøre om du har fått skriftlig avslag på en helsetjeneste du mener du har krav på.

Har du fått avslag, kan du klage på vedtaket.

Om du har fått skriftlig avslag på en helsetjeneste du mener du har krav på eller du mener det kan ha skjedd en svikt i helse- og omsorgstjenestene, kan du klage på vedtaket. Det vil være naturlig å starte med å sende en klage til virksomheten som har gitt tjenesten, det kan være sykehuset, fastlegekontoret eller kommunen. Dette skal skje innen oppgitte frister, som du vil finne i avslagsbrevet du har mottatt fra tjenestestedet. En klage bør inneholde informasjon om deg, hvilken tjeneste du klager på og en kort, konkret begrunnelse for din klage.

Hvis de som mottar klagen er enige i klagen din, vil de endre avgjørelsen og deretter ta kontakt med deg for å gi deg tilbudet du har rett på. Dersom tjenestestedet er uenige i klagen din, blir den sendt videre til statsforvalteren. Deretter vil statsforvalteren behandle din klage og svare deg med et brev. For mer informasjon om klagegangen, les her: Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester

Dersom du ønsker informasjon, råd og veiledning, har vi under samlet informasjon om aktuelle steder du kan ta kontakt for å diskutere din sak.

Statsforvalteren

Statsforvalteren er både klage instans og tilsynsmyndighet. En av oppgavene til Statsforvalteren er å sørge for at du som innbygger får oppfylt rettighetene du har krav på fra det offentlige. På mange samfunnsområder er det kommunen som yter tjenestene. Statsforvalteren ser til at kommunene gjør jobben sin og at du får oppfylt rettighetene dine. Dette gjør de gjennom tilsyns- og kontorarbeid.

Finn ditt fylke og ta kontakt her

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet hjelper pasienter, brukere og pårørende med råd, veiledning og bistand i møte med helsetjenesten. All hjelp er gratis og de har taushetsplikt. Du kan også være anonym når du tar kontakt med dem. De kan avklare og svare på generelle spørsmål om helsetjenester, og tar imot informasjon om opplevelser du har hatt i møte med helsetjenesten. Ombudet gir råd og veiledning om dine rettigheter, de kan informere om fremgangsmåte ved søknad og klage, og forklare deg hva du kan gjøre om du har fått en pasientskade. De vil også kunne informere om hvor du kan henvende deg videre. Deres område omfatter statlige spesialisthelsetjenester, fylkes- kommunale tannhelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester. Pasient- og brukerombudet har kontorer over hele landet. Du kan ta kontakt med dem enten ved å ringe 40 50 16 00 eller logge deg inn for å sende melding: Pasient- ogbrukerombudet

Sammen med Pasient- og brukerombudet i Oslo har ADHD Norge laget to webinarer, både for voksne med ADHD og for pårørende til personer med ADHD. Se dem her:

FFOs Rettighetssenter

FFOs Rettighetssenter er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemming og kronisk sykdom. Du kan ta kontakt med spørsmål om både velferdsrettigheter og diskriminering. Tilbudet er gratis og bemannet av jurister. Du kan ta kontakt ved å ringe 23 90 51 55 eller ved å bruke kontaktskjema: Rettighetssenteret

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

LDO gir gratis råd og juridisk veiledning i saker som gjelder diskriminering og trakassering. Du kan være anonym. For best mulig hjelp kan det være nyttig å forberede deg før du ringer, tenk gjerne gjennom «hva har jeg opplevd?», «hvorfor mener jeg det er diskriminering eller trakassering?», «hva er det jeg trenger hjelp til?». Du kan ta kontakt på 23 2573 00 eller ved å bruke kontaktskjema: LDO - Kontakt oss

 

Her kan du finne «helse- og omsorgstjenesteloven»

 

Her kan du finne «pasient- og brukerrettighetsloven»

 

Bilde kreditering:
← Tilbake til oversikten