Guide for ansatte i barnevernet

Sist oppdatert
01
.
10
.
2020
Kategori

Det er vårt mål at guiden skal være til god hjelp for barnevernsansatte til å gi riktig hjelp og tiltak til barn og familier med ADHD.

ADHD har en forekomst på 3-5 % og er den hyppigst stilte diagnosen innen psykisk helsevern for barn og unge. Barn og unge med ADHD utgjør slik en relativt stor og sårbar gruppe som ansatte i barnevernet regelmessig vil møte. Vi har derfor laget en guide som skal hjelpe barnevernet til å lage gode tiltak i møte med denne gruppen.

Av Hanne Skarsvaag

Det kommer stadig ny forskning og økt kunnskap om diagnoser, tilstander og tilretteleggingstiltak. Dette fordrer at også ansatte i barnevernet fort- løpende holder seg oppdatert om ny kunnskap. Barnevernguiden er ment som et bidrag til ny kunnskap, samt at den skal være et praktisk og nyttig hjelpemiddel i en travel hverdag for ansatte i barnevernet. 

Det er vårt mål at guiden skal være til god hjelp for barnevernsansatte til å gi riktig hjelp og tiltak til barn og familier med ADHD. Vi vil i guiden beskrive vanlig overlappende tilstander og differensiere mellom ADHD og andre tilstander som kan ha symptombilder som likner ADHD. Vi håper på denne måten å styrke barnevernet i disse sakene slik at man kan tilby tiltak etter riktig lovverk fra bekymringsmeldingen mottas, til undersøkelse og videre til hjelpetiltak. Slik ønsker vi at guiden skal bidra til å fange opp og bistå familier med ADHD-problematikk før, under og etter utredning av ADHD.

Guiden er et tverrprofesjonelt samarbeid mellom Bothild Bendiksen, post doc spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Cecilie L. Roverudseter, barnevernsleder gjennom mange år og medlem i ADHD Norges fagråd, og Hanne Skarsvaag, faglig rådgiver for barn og unge i ADHD Norge.

Se barnevernguiden

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten