Håndbok for brukermedvirkere i ADHD Norge

Sist oppdatert
18
.
05
.
2022
Kategori
No items found.

Hva er brukermedvirkning? Med brukermedvirkning menes at de som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.

Brukermedvirkning er et virkemiddel på flere nivåer, og kan bidra til økt treffsikkerhet i utformingen og gjennomføringen av både generelle tilbud og individuelle tilbud. Brukeren er med på å utforme tjenestetilbudet sammen med fagfolk, og får dermed innflytelse på utformingen av tjenestene som de er berørt av. De blir ikke passive mottakere av hjelp, men aktive aktører i eget liv.

Brukermedvirkere i ADHD Norge

ADHD Norge er representert med brukermedvirkere på svært mange arenaer. Noen av disse er NAV, Statped, sykehus, barne og ungdomspsykiatrien (BUP), psykiatriske poliklinikker (DPS),kommunale råd og utvalg, helseforetak, barnevernet og ikke minst i en rekke forskningsprosjekt, både lokalt og nasjonalt. Oppnevning av brukermedvirkere har enten foregått i samarbeid med FFO, eller ved at de som etterspør brukermedvirkere har tatt direkte kontakt med fylkeslag eller den enkelte brukermedvirker. Frem til nå har opplæring, ivaretakelse og oppfølging av brukermedvirkere variert fra landsdel til landsdel. ADHD Norge har derfor med støtte av stiftelsen DAM igangsatt et 3-årig prosjekt for brukermedvirkere i organisasjonen. Målet for prosjektet er både å styrke intern ivaretakelse og opplæring, utvikle opplæringsmateriell og rekruttere flere brukermedvirkere til organisasjonen.

Håndbok for brukermedvirkere i ADHD Norge

Et av delmålene i prosjektet har vært å utvikle en Håndbok for brukermedvirkere i organisasjonen. Håndboken er utarbeidet av brukermedvirkningsutvalget i ADHD Norge (BMU), med innspill fra landsstyret, frivillige og fagavdeling i sekretariatet. Håndboken beskriver de ulike nivåene av brukermedvirkning, ulike former for brukermedvirkning, hva som forventes av en brukermedvirker, roller, ansvar og forventningsavklaringer, redegjør for grenseoppganger mellom egne meninger og ADHD Norge sine meninger, retningslinjer og honorering. ADHD Norge håper Håndboken vil bidra til et nasjonalt kompetanseløft på området internt, og slik styrke organisasjonen idet videre arbeidet.

Last ned håndboken her

Ønsker du å vite mer om Håndboken, ta kontakt med faglig rådgiver Monika Nordli

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten