Hverdagsmestring

Sist oppdatert
29
.
09
.
2021
Kategori

Å utøve kontroll over tanker, følelser og handlinger er for de fleste med ADHD svært vanskelig, så derfor ønsket vi å gi deltakerne mestringsstrategier som kan brukes i hverdagen.

Thomas Idem forbereder seg til kurset.

Å lære folk om egen diagnose er en av de viktigste oppgavene som ADHD Norge driver med, og dermed bakgrunnen for webinaret Hverdagsmestring. Flere voksne som får diagnose i voksen alder, søker etter mer informasjon og strategier for å lære seg bedre å leve med sin ADHD. Å utøve kontroll over tanker, følelser og handlinger er for de fleste med ADHD svært vanskelig, så derfor ønsket vi å gi deltakerne mestringsstrategier som kan brukes i hverdagen. Webinaret startet i mars og gikk over 8 kvelder, 2 timer pr. gang. Kurset er lagt opp i tre deler, hvor vi introduserer kveldens tema med en kort film, deretter foredrag om tema. Så blir deltagerne delt i grupper hvor de diskuterer ulike problemstillinger, som så deles i plenum med alle. Ved første gjennomkjøring var det 25 deltakere på kurset, også med tanke på at disse skulle bli godt kjent, og at det skulle oppleves som trygt å dele sine erfaringer. Å dele erfaringer er en viktig del av kurset, sier kursholder Thomas Idem, det å høre andres erfaringer er verdifullt. Jeg spurte kursholder Thomas Idem om hvor ideen dukket opp, og hvorfor han ønsket å lage et slikt kurs? Ideen dukket opp for mange år siden da jeg selv ble utredet i voksen alder. Jeg opp-levde at noe manglet, og at jeg ønsket mer informasjon. Jeg ønsket å lage et enkelt kurs som tar opp det vi trenger å vite om ADHD, hva finnes av behandling, tips og råd i hverdagen, samt mestringsstrategier. Når nå sjansen bød seg og vi fikk midler fra Stiftelsen Dam, da slo jeg til.

Er det forskjell på å holde fysiske workshop og webinarer? Ja, dette er en kjempeforskjell. Ved fysiske workshop så ser man folks øyne og kroppsspråk, og man får en umiddelbar feedback. Det er nok enklere å rekke opp hånda, eller komme med kommentarer, og man får løpende tilbakemeldinger. Webinar byr på noen utfordringer. Det kan bli litt mer stakkato, og man får ikke den umiddelbare tilbakemeldingen på det som blir sagt. Det kan nok også være vanskeligere for noen å delta like aktivt og hive seg på med spørsmål underveis. Men slik verden er nå med nedstengning og mindre sosial kontakt er i hvert fall webinaret Hverdagsmestring bedre enn ikke noe.

Thomas Idem er utdannet coach og tar nå en master i atferdsvitenskap på OsloMet. Han er 48 år, samboer og har en sønn på 2,5 år. Etter diagnosen i 2013 har det blitt mye ADHD, først som frivillig i Oslo fylkeslag og nå som nestleder i ADHD Norges landsstyre. Han har jobbet mange år innenfor reiseliv som raftingguide, skiinstruktør, pubvert og eventmaker.

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten