Minneord over Egil Omar Ruud

Sist oppdatert
17
.
11
.
2023
Kategori

En av initiativtagerne til ADHD Norge Egil Omar Ruud døde 3. oktober 2023, 85 år gammel. Han vokste opp i Rjukan, studerte medisin i Bonn iTyskland og ble spesialist i barnesykdommer i 1975.  Som overlege ved Oslo Helseråd, avdeling Haukåsen skole, arbeidet han tett sammen med overlege Jørgen Diderichsen og reiselærer Gerd Strand og møtte flere barn med MBD. Disse tre så de store vanskene familiene hadde og inviterte til gruppetreff der foreldrene kunne dele erfaringer og få svar. De så et behov og hjalp foreldrene til å stifte Foreldreforeningen for MBD-barn, som med tiden ble ADHD Norge. Foreningen ønsket seg fagråd i 1984 og Egil Ruud ble dets første leder. Fagrådet laget en omfattende artikkelsamling som kom ut i 1986, endelig hadde man mulighet til å få faglig og korrekt informasjon. Egil var i 1985 med på å danne Nordisk samarbeidsgruppe, der ledende nordiske fagfolk kunne møtes og arbeide ut felles behandlingsanbefalinger, dele erfaringer med å behandle en bestemt pasientgruppe av barn. Dette arbeidet førte til det første nordiske symposiet i Sandefjord i 1987.  Foreningen arrangerte helgesamlinger for barn og foreldre med aktiviteter for barna og foredrag for foreldrene. Egil var oftest foreleser og sammen med deltakerne på kvelden.

Det var ikke lov å behandle ADHD etter at en ble 18 år. Erfaringene etter den første samlingen for voksne på Ålgård i 1992 førte til at fagrådet arbeidet mer med voksenproblematikken. Som avdelingsoverlege på Berg Gård ledet han sommeren 1995 et utredningsopphold for 10 voksne menn. Grundig utredning og publisering av resultatene gjorde mye for det videre arbeidet for at barn med ADHD kunne fortsette med medisinering etter 18 år. Hans arbeid og lange erfaring med ADHD var et meget viktig bidrag til at man i 1997 fikk åpnet mulighet for utprøvende behandling med sentralstimulerende medisiner for voksne. 1. mai 2005 ble det lovlig å diagnostisere og behandle ADHD hos voksne. Det hadde ikke vært mulig uten arbeidet til Egil.

Han ble i 1996 utnevnt til Æresmedlem i ADHD Norge under Nordisk ADHD symposium i Århus.

Som pensjonist var han engasjert i barnehabilitering i Moldova AHEAD.  

I dag er vi over 30 000 voksne som får medisiner, takket være det arbeidet Egil Ruud var aktiv del i. Vi lyser fred over hans minne.

 

 

Brita Drabitzius, tidl. generalsekretær.  
Anne Kate Jynge, tidl. leder.
Knut Halvard Bronder, tidl. ass.generalsekretær
                         

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten