Mista en følger men fant meg sjæl? Refleksjoner rundt åpenhet og psykisk helse

Sist oppdatert
27
.
09
.
2023
Kategori

Tid: 11. oktober kl 9:00-12:00 2023 Sted: Wergeland, Litteraturhuset i Oslo

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Eventet streames her:  https://vimeo.com/event/3744351

Det har de siste årene vært en betydelig økning av henvisninger til spesialisthelsetjenesten fra mennesker som søker hjelp, samtidig som media skriver stadig mer om psykisk helse. Spesialisthelsetjenesten har sprengt kapasitet, i tillegg til at de har et rekrutteringsproblem. Media skriver om psykisk helse, men hvordan dekker de dette temaet? Har åpenheten i mediene økt? Skiller tradisjonelle medier seg fra sosiale medier når det gjelder åpenhet? Og hvordan påvirker dette vårt syn på normalitet og hverdagsbelastninger?

Det er også stadig større åpenhet rundt psykisk helse og uhelse, særlig i sosiale medier hvor vi ser en stadig økende tendens til influensere og andre som profilerer psykiske lidelser og hverdagslivet med ulike diagnoser. Deres individuelle erfaringer utgjør også drivere i allmennhetens oppfatninger av hva som er normalt og unormalt. Har folk det dårligere og vanskeligere enn tidligere? Er det i ferd med å bli trendy å ha en psykisk lidelse? Hvordan skal man skille mellom normalt og unormalt, psykisk lidelse og uhelse? Og hva kan man forvente av individuell tilrettelegging av omgivelsene?

Program:

9:00 – 9:05 Velkommen v/generalsekretær i ADHD Norge Gry Lunde

9:05 – 9:15 Igor Dundevic

9:15 – 10:00 Psykisk helse – den nye åpenheten
Hvordan er åpenheten? Er det for mye åpenhet? Er tabuene og stigmaene i ferd med å forsvinne – eller flytter de seg bare? Resulterer den nye åpenheten i mer fokus på psykisk helse? Får flere dårlig psykisk helse av å eksponeres? Hvor går vi videre?
Deltakere:
Filosof og psykolog Ole Jacob Madsen
Sykepleier Marthe Valle
Leder i Norsk Psykiatrisk Forening Lars Lien – åpenhet og ensomhet

10:00 – 10:15 PAUSE

10:15 – 11:00 Hvem er premissleverandørene i dagens offentlighet?
Hvem får plass i media? Er det store forskjeller på tradisjonelle medier og sosiale medier? Hvordan presenterer psykiske lidelser i media? Er vi i ferd med å tabloidisere psykiske lidelser? Hvem definerer hvor skillet går?
Hvem er premissleverandørene i dagens offentlighet når man snakker om psykisk helse? Er diagnoseinfluensere et fenomen som er kommet for å bli?
Deltakere:
Lege og journalist Charlotte Lunde
Generalsekretær i BAR- Barn av rusmisbrukere Marius Sjømæling
Førsteamanuensis i sosialantropologi Kristian Bjørkdahl

11:00 – 11:15 PAUSE

11:15 – 12:00 Hvordan er det for de som eksponerer seg?
Bidrar doku-realitysjangeren og SoMe til at åpenheten og kunnskapen om psykisk helse / psykiske lidelser øker? Eksempler: «Helene sjekker inn» og «Jeg mot meg».
Hva vet vi om de som har eksponert seg i media? Hvor går grensene for journalistikk og brukernes mulighet til å ta veloverveide valg når de opplever psykisk lidelse? Hvordan blir de ivaretatt? Er bildet som presenterer i media et riktig bilde? Har man ansvar for å representere noen andre enn seg selv i SoMe?
Deltakere:
Forsker Kjersti Lånkan v/ Oslo Met
Medforsker Solveig Kjus i NAPHA
Forfatter og skribent Hilde Østbye

Samtalene blir ledet av Espen Gade Rolland som er leder av Norsk Sykepleierforbunds Faggruppe innen psykisk helse og rus.
Arrangører er ADHD Norge, Norsk Sykepleierforbund, SPoR og Norsk Psykiatrisk Forening.

Seminaret arrangeres med støtte fra Fritt Ord

Lenke til Facebookarrangementet

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten