Rettigheter i psykisk helsevern

Sist oppdatert
01
.
12
.
2020
Kategori

Det er viktig at barn og unge som kommer i kontakt med helsetjenesten, kjenner sine rettigheter.

Pasientrettighetsloven kan oppleves uoversiktlig og vanskelig tilgjengelig. ‍Helsedirektoratet har derfor laget brosjyre som skal forsøke å forenkle lesningen av lovverket for dem det gjelder. Denne brosjyren er språklig tilpasset barn og unge under 16 år, og gir på en oversiktlig og god måte informasjon om rettigheter man har ved kontakt med det psykiske helsevernet.​

Brosjyren fra Helsedirektoratet kan lastes ned her

‍For ungdom mellom 16 og 18 år er det laget en egen brosjyre som kan lastes ned her:

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten