The Human Aspect of Thomas, Marius, Yousef and Brita

Sist oppdatert
01
.
10
.
2020
Kategori

The Human Aspect (THA) er et erfaringsbibliotek på nett for at folk skal kunne dele erfaringer og lære av hverandre. ADHD Norge har produsert fire filmer i samarbeid med The Human Aspect.

The Human Aspect (THA) er et erfaringsbibliotek på nett for at folk skal kunne dele erfaringer og lære av hverandre. ADHD Norge har fått produsert fire filmer samarbeid med The Human Aspect.

Thomas Idem: https://thehumanaspect.com/watch/760/thomas

Brita Drabitzius: https://thehumanaspect.com/watch/769p/brita

Marius Sjømæling: https://thehumanaspect.com/watch/743p/marius

Yousef: https://thehumanaspect.com/watch/546p/yousef

I filmene fra The Human Aspect, kan du se Marius Sjømæling, Yousef Bartho Al-Nahi, Thomas Idem og Brita Drabizius svare på spørsmålene:

  • Hva har vært din tøffeste utfordring?
  • Hvordan kom du deg videre?
  • hva har du lært?

Marius Sjømæling er grunnlegger av BAR – Barn av Rusmisbrukere og deler av sine erfaringer om ADHD, oppvekst med rus og vold – og hvordan han forholder seg til sinne i dag. Yousef forsto ikke de sosiale kodene som barn med diagnosene ADHD og Asperger. Dette førte til et utenforskap som etter hvert ledet inn i ekstremistgrupper. I filmen kan du se hvordan Yousef lærte seg de sosiale kodene, hvordan brukte overskuddsenergien fra ADHD og hvordan han til slutt klarte å bryte ut av miljøet han var i. Thomas Idem fikk diagnosen i voksen alder, noe som sendte ham ut i en identitetskrise. Nå bruker han diagnosen som en fordel og ikke et hinder.

Helt siden barndommen følte Thomas Idem at han ikke passet inn. Da Thomas fikk diagnosen ADHD i voksen alder, sendte det han ut i en identitetskrise. Nå bruker han diagnosen som en fordel og ikke et hinder.

Yousef forsto ikke de sosiale kodene som barn med diagnosene ADHD og Asperger. Dette førte til et utenforskap som etter hvert ledet inn i ekstremistgrupper

Brita Drabiztius følte seg ofte hjelpeløs som en mor med en sønn med ADHD. Dette førte til at hun engasjerte seg for ADHD-saken. Hennes engasjement og erfaring har vært veldig viktig for ADHD Norge.

https://thehumanaspect.com/watch/743/marius?fbclid=IwAR12Z7liKciwH2-KjyuOhsi7_0DQS_FrUJTsi_1x8SXwh0zHWdgMjstqn50
Marius Sjømæling, grunnlegger av BAR – Barn av Rusmisbrukere deler av sine erfaringer med ADHD, oppvekst med rus og vold – og hvordan han forholder seg til sinne i dag.
Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten