Vi trenger kandidater til landsstyre og kontrollutvalg

Sist oppdatert
23
.
11
.
2023
Kategori
No items found.

08. juni 2024 er det landsmøte i ADHD Norge, og valgkomiteen ønsker forslag på kandidater til landsstyre og kontrollutvalg.

Vi ser etter personer som brenner for arbeidet i ADHD Norge, og som deler organisasjonens verdigrunnlag. Vi ønsker personer med gode samarbeidsevner og allsidig erfaring.

Ifølge vedtektene ledes organisasjonen av et styre på fem medlemmer og tre varamedlemmer. Medlemmer over 15 år som har betalt kontingent, har stemmerett og er valgbare til alle verv i ADHD Norge. For å være valgbar til LS må man ha vært medlem i ADHD Norge i minst 1 år og ha erfaring som tillitsvalgt fra frivillig organisasjon.

Kontrollutvalget består av leder, to medlemmer og ett varamedlem. Disse kan ikke inneha andre tillitsverv i ADHD Norge eller påta seg oppgaver i organisasjonen hvor det kan bli reist spørsmål om habilitet. Tidligere landsstyremedlemmer og ansatte må ha en karantenetid på minst én landsmøteperiode/to år for å være valgbare til kontrollutvalget.

Forslag på kandidater vedlagt CV til sendes innen 13. februar til valgkomiteen i ADHD Norge på e-post valgkomite@adhdnorge.no

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten