Webinar for ansatte i klinikk

Sist oppdatert
27
.
09
.
2022
Kategori

De regionale fagmiljøene i Helse Midt, Helse Vest og Helse Sør-Øst, ADHD Norge og overlege Anne Halmøy og overlege Mats Fredriksen inviterte til webinar direktesendt fra studioet på NTNU i Trondheim mandag 19. september.

Fra venstre: Kari Anne Pedersen (RKT Sør-Øst), Anne Halmøy (Helse Bergen), Helene Barone (Helsedirektoratet), Gry Lunde (ADHD Norge), Hege Ramsøy-Halle (RFM Midt), Mats Fredriksen (Sykehuset Vestfold).

Temaet var «Utredning av voksne med ADHD – praktisk hjelp i klinikken» og var et webinar rettet mot ansatte i klinikk som utreder ADHD.

Våren 2021 ble fem filmer om utredning av ADHD hos voksne gjort tilgjengelig på Helsebiblioteket. På webinaret 19. september ble filmene presentert og psykiater / PhD Anne Halmøy (Helse Bergen / UiB) og psykiater / PhD Mats Fredriksen (RKT Sør-Øst / Sykehuset i Vestfold) snakket om hvordan filmene kan brukes i praktisk arbeid med utredning i klinikken. De svarte også på spørsmål som var sendt inn på forhånd og drøftet aktuelle problemstillinger knyttet til temaet. Samtalen ble ledet av Kari Anne Pedersen fra RKT Sør-Øst. Hege Ramsøy Halle fra RFM Midt ønsket velkommen og ledet webinaret, Gry Lunde fra ADHD Norge presenterte bakgrunnen for prosjektet og Helene Barone fra Helsedirektoratet sa noe om arbeidet med Nasjonal faglig retningslinje for ADHD.

Prosjektgruppen var så heldige å få låne det flotte studioet på NTNU med hele seks teknikere og ansatte til stede og produksjonen ble veldig bra.

Webinaret ligger tilgjengelig på denne lenken i et avgrenset tidsrom

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten