A radical guide for women with ADHD

«A radical guide for women with ADHD» er en selvhjelpsbok. Selv om boken er på engelsk, er språket lettlest og brukervennlig.

Det kan være vanskelig å oppdage ADHD hos kvinner, da de gjerne omtales som «de stille sliterne», de som er redd for å be om hjelp, som sliter med angst og skam, og som holder seg litt i bakgrunnen.

Litteraturen oversvømmes ikke av bøker som omhandler ADHD hos kvinner. I et historisk perspektiv er stereotypien om «gutten som ikke kan sitte stille» og barn med hyperaktivitet, mest forbundet med det å ha ADHD. Tidligere ble ADHD hos kvinner ofte omtalt som ADD, i dag er den riktige diagnostiske betegnelsen ADHD uoppmerksom type. Det kjennetegnes ved at man sliter mer med uoppmerksomhet, og at man kan ha utfordringer med å organisere seg, lett glemmer ting, lett blir distrahert, mister konsentrasjon og kan ha utfordringer med persepsjon i henhold til tidsbruk. Mange sliter også med emosjonell regulering. Det kan være vanskelig å oppdage ADHD hos kvinner, da de gjerne omtales som «de stille sliterne», de som er redd for å be om hjelp, som sliter med angst og skam, og som holder seg litt i bakgrunnen.

«A radical guide for women with ADHD» er en selvhjelpsbok. Selv om boken er på engelsk, er språket lettlest og brukervennlig. Boken fokuserer i mindre grad på teori, mer på en blanding av refleksjonsoppgaver og brukerhistorier fra kvinner med ADHD. Refleksjonsoppgavene utfordrer leseren til å legge bort skam og negative selvinstruksjoner. Forfatterne sier i innledningen av boken: «Det kreves mot til å slutte å gjemme seg. Første steget er å tro på deg selv, tro at du er god nok og tro at du ikke lenger trenger å kamuflere dine symptomer for å virke normal.»

I denne boken vil ikke leseren finne strategier som bidrar til integrering i normalsamfunnet, som «hvordan bli mer organisert på jobben med ADHD». Forfatterne er mer opptatt av å legitimere enn å stigmatisere menneskelige ulikheter. Refleksjonsøvelsene gir leseren en sjanse til å lære mer om hvem de er, og hvordan de kan fokusere på sine styrker. I stedet for å tenke at «man må lære seg teknikker for å fungere», er hovedbudskapet «hvordan kan du verdsette den du er, både med utfordringer og styrker?» Forfatterne løfter frem viktigheten av nevrodiversitet, at samfunnet trenger alle typer mennesker, og hvordan man gjennom empowerment kan leve et fullverdig liv og sprenge grenser.

Anmeldt av Monika Nordli, faglig rådgiver i ADHD