ADHD - En håndbok for voksne med ADHD

I denne selvhjelpsboka beskrives konkrete metoder for å mestre et liv med ADHD.

Noen mener at ADHD er en motediagnose – en populær merkelapp uten egentlig medisinsk innhold. Hva er sannheten bak ADHD? Psykolog Sverre Hoem har noen av svarene, og han gir deg med ADHD-diagnose, deg som pårørende eller fagperson konkrete metoder for å mestre et liv med ADHD. Boken er nå revidert etter nye retningslinjer for diagnostikk og behandling.