ADHD i skolen

Boken er beregnet på folk som møter elever med ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser i skolen.

Trenger vi enda en bok om ADHD i skolen? Og attpåtil en oversatt dansk bok? Har vi ikke opptil flere dyktige forfattere som skriver om temaet på norsk? Svaret på disse første tankene som gikk gjennom hodet mitt da jeg ble spurt om å vurdere boken ADHD i skolen, er ja. Ja, vi trenger stadig bøker beregnet på folk som møter elever med ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser i skolen. Uvisst av hvilken grunn synes behovet for informasjon om ADHD i skolen nærmest umettelig. Og ja, det kan absolutt ha noe for seg å oversette en smart, liten bok om temaet fra et av våre naboland! Boken er nylig gitt ut på InfoVest/Hertervig forlag, og er tilpasset for norske skoleforhold når det gjelder en del kilder samt lovreferanser. Det norske forordet er ved Nina Holmen fra ADHD Norge.

Forfatterne har valgt å tone ned kunnskapsgrunnlaget om diagnosen og har kun det mest essensielle om kjennetegn/symptomer i 3-5 linjers «bokser» med titler som ADHD og beskjeder, ADHD og tidsfornemmelsen, ADHD og vrede. Sistnevnte tittel er for øvrig en liten irritasjon for undertegnede, da oversettelsen flere steder bærer preg av at man har beholdt ord som også brukes i både dansk og norsk. Med valg av mer typisk norske ord, som ADHD og sinne, kunne språket vært mer levende. Det er mulig dette kun interesserer norskseksjonen ved skolen og ikke dem som er på jakt etter lettfattelige og brukbare råd for god håndtering av elever med ADHD. Denne gruppen får mye nyttig i ADHD i skolen. Selv vil jeg trekke frem kapitlene Kommunikasjon, Foreldresamarbeid og Håndtering av konflikter som favoritter; nyttige og aktuelle i møte med alle slags elevgrupper. Også de øvrige kapitlene; Relasjoner, Oppmerksomhet, Klasseledelse og styrking av barnefellesskapet og Utvikling av pedagogisk praksis – i praksis har fine og praktisk pedagogiske refleksjoner.

Boken egner seg for ferske lærere så vel som lærere med lang erfaring i skolen.

Boka er anmeldt av Lisbeth Iglum Rønhovde