Barn og unge med ADHD

Boken inneholder faktastoff og gode råd fra fagfolk som til daglig jobber med barn preget av hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker.

Boken inneholder faktastoff og gode råd fra fagfolk som til daglig jobber med barn preget av hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker. Den er en grundig gjennomgang av ADHD-tilstanden, vanlige tilleggsvansker, ADD, hjerneorganiske årsakssammenhenger og særskilte vansker for jenter og for ungdom. Først og fremst formidles hjelpetiltak i egne kapitler om alternative skoletilbud, pedagogisk hjelp, tilgjengeligmedisinsk behandling, individuell psykologisk behandling, aktivitetstilbud og rettigheter i det offentlige hjelpeapparatet. Det er også egnekapitler om utfordringer i familien og for søsknene. Gjennom et trinn-for-trinn program, veiledes foreldrene frem til økt mestring og kontroll i fastlåste familieforhold. Boken henvender seg til foreldre, lærere, barnehagepersonell og andre som kommer i kontakt med barn med ADHD. Utgitt 2004.