Begripelig om ADHD

Boken er beregnet på foreldre og lærere som får en ADHD-diagnose på et barn. Forfatteren har et ønske om at boken kan bidra til å gjøre livet litt bedre for noen av disse barna som har fått denne diagnosen.

Boken er beregnet på foreldre og lærere som får en ADHD-diagnose på et barn. Den er ment å være en lettfattet og begripelig innføring i en del av de vanskene som ADHD fører med seg. Forfatteren har et ønske om at boken kan bidra til å gjøre livet litt bedre for noen av disse barna som har fått denne diagnosen. Nils Morten Hagen har arbeidet som lærer, miljøarbeider og rektor for og med barn med adferdsvansker i over 30 år, og har en praktisk innfallsvinkel til det å leve med ADHD. Utgitt 2009.