Boken om Sirius

Dette er en bok for barn med diagnosen AD/HD eller annen utfordrende atferd, deres foreldre og søsken, og lærere.

Dette er en bok for barn med diagnosen ADHD eller annen utfordrende atferd, deres foreldre og søsken og lærere. Boken består av en introduksjon der leseren blir presentert for Sirius. Så følger to separate fortellinger om ham, og en faktadel beregnet på lærere og foreldre. Utgitt 2000.