Hvordan fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barn

Denne boka viser hvordan lærere og barnehagepersonell – sammen med foreldrene – kan møte barnets kognitive, sosiale og emosjonelle behov.

Barnets kognitive evner påvirker dets læring. Men like viktig er barnets sosiale ferdigheter og emosjonelle trygghet i forhold til læring. Denne boka viser hvordan lærere og barnehagepersonell – sammen med foreldrene – kan møte barnets kognitive, sosiale og emosjonelle behov.
For ved at både foreldre og lærere er involvert i opplæringsprogrammet, forbedres ikke bare atferdsproblemene til det enkelte barn: Hele klassen blir mer samarbeidsvillig og engasjert i skolearbeidet. Slik tjener alle barn på en undervisning som legger vekt på effektive sosiale ferdigheter og problemløsning i tillegg til faglige prestasjoner.
Utgitt 2005.