Lær mer om ADHD

En håndbok for foreldre, foresatte og andre nærpersoner. En generell innføring i ADHD, hvilke behandlingsalternativer, tiltak og tilrettelegging som anbefales.

Endelig utgis det en bok til foreldre som har barn med ADHD på norsk. I denne boka får man grunnleggende innsikt i hva ADHD er, hvilke behandlingsalternativer som finnes og hvordan vi som familie kan legge tilrette i hverdagen og hvordan vi kan møte barnet med ADHD best mulig. Altså, boka gir ingen ferdige oppskrifter, men foreslår aktuelle tilnærminger, samtidig som det også skal være tid for leseren å stoppe opp og reflektere over egen praksis. Under hvert kapittel følger det med flere refleksjonsspørsmål som man kan tenke over alene eller sammen i familien. Boka tar også opp temaer som hjelpeinstanser, rettigheter og støtteordninger. Boken er pedagogisk oppbygd, med god oversikt og et forståelig språk. Boken anbefales til alle som er opptatt av ADHD.

Bente Knutsen er utdannet førskolelærer, har en mastergrad i spesialpedagogikk og er spesialist i klinisk pedagogikk med fordyping i familieterapi. Hun har lang erfaring innenfor ADHD-feltet, både privat og profesjonelt. Hun jobber i dag ved Ørland PPT som pedagogisk-psykologisk rådgiver.