…og noen går det trill rundt for! Om hjernen, tenåringer og pedagogisk praksis

Deler av den nyere hjerneforskningen har fokus på tenåringers nevrologiske modning og utvikling, og en del av funnene reiser en rekke interessante problemstillinger for den som arbeider med og omgås tenåringer.

Ikke sjelden får hjem og skole reaksjoner i form av en berg-og-dal-bane av følelser og kaos fra de unge, som ofte var både rolige og samlet før puberteten kom dundrende inn. Deler av den nyere hjerneforskningen har fokus på tenåringers nevrologiske modning og utvikling, og en del av funnene reiser en rekke interessante problemstillinger for den som arbeider med og omgås tenåringer. Er det kanskje ikke slik at puberteten er årsaken til alt som skjer av endringer og frustrasjoner i tenårsalder? Noen forskere peker på at det skjer så mye med hjernen i denne perioden at det nærmest kunne vært aktuelt med varselskilt av typen ”Ombyggingsarbeid pågår, en del besvær må påregnes!” Utgitt 2010.