Tål mine TICS, takk!

Boken er en håndbok for ungdom om Tourettes syndrom (TS).

Boken er en håndbok for ungdom om Tourettes syndrom (TS). Den gir tips og veiledning til dem som selv har diagnosen og til foreldre, søsken, venner, lærere og andre som møter barnet/ungdommen i det daglige. Her kan du blant annet finne svar på om man kan redusere tics og stress, om man kan klare seg bra selv om man har TS, om hvordan det er å ha TS på skolen, og hva du kan gjøre for å hjelpe personer med TS.  Dette er en tilrettelagt bok med enkel tekst. Boka passer for den som har diagnosen selv og for medelever, venner, søsken og annen familie. For lærere, assistenter og andre fagpersoner er boken en rask måte å sette seg inn i det viktigste rundt diagnosen Tourettes syndrom. Utgitt 2010.