Tett på hele dagen!

En håndbok for assistenten i skolen.

En håndbok for assistenten i skolen. I forordet skriver forfatteren: «Dette er fortsatt boka jeg ønsket meg som fersk assistent på Bleiker videregående skole i Asker en gang midt på nittitallet». Boken er godt mottatt av assistenter og andre i skoleverket. Utgitt 2014.