Vi føler oss annerledes- hvordan voksne med ADHD opplever seg selv og parforholdet

Forfatteren ønsker å formidle et dypere innblikk i den typiske symptomatikken ved ADHD hos voksne.

Forfatteren ønsker å formidle et dypere innblikk i den typiske symptomatikken ved ADHD hos voksne. Hun kommer også med forklaringsmodeller. I slutten av boka gir hun anbefalinger i forhold til behandling, samt generelle råd for hvordan leve sammen med en med ADHD. Utgitt 2010