Å ha ADHD

Å ha ADHD kan være både en styrke og en utfordring. I heftet som retter seg mot barn på småskoleog mellomtrinnet finner du fakta om ADHD og tips fra barn som har ADHD.
Heftet kan brukes i klassen for å øke forståelsen av det å
leve med ADHD og det å ha en venn med ADHD. Heftet er oversatt fra Riksförbundet Attention i Sverige av ADHD Norge.

Last ned