De utrolige årene

Denne veilederen gir en oversiktlig fremstilling av ADHD hos barn og unge. Guiden er et verktøy for gruppeledere som benytter programmer fra DUÅs programserie når de har barn med ADHD i gruppene sine eller skal gjennomføre foreldregrupper.

Last ned