Lærerguiden

Guiden er ment som en hjelp til lærere som tilrettelegger for barn og unge med ADHD i grunn- og videregående skole til å få økt kunnskap om diagnosen, og gir noen konkrete råd som kan fungere i skolehverdagen.

Last ned