Når dirigenten svikter

Reguleringsfunksjoner er helt nødvendige for at vi mennesker skal klare oss i dagliglivet. De fleste med ADHD har reguleringsvansker, men det er også mange med reguleringsvansker som ikke har ADHD. Personer med reguleringsvansker har behov for informasjon og hjelp, mens pårørende og fagfolk trenger kunnskap for å forstå utfordringene og for å kunne gi riktig hjelp.

Last ned