Vi snakkes!

Håndboken om kommunikasjon og konflikthåndtering er designet spesielt for personer med ADHD. Håndboken skal være et verktøy som både sekretariatet, frivillige og andre kan bruke.  

Last ned