Nordland

Nordland Fylkeslag består av frivillige som jobber for å øke kunnskapen og forståelsen for ADHD i vårt fylke. Vi jobber for å få til tiltak som kan øke trivselen for mennesker med ADHD og deres familie, skape møteplasser og sosiale treffsteder og sette i gang tiltak som kan fremme den samfunnsmessige likestilling for mennesker med ADHD. Vi sprer også informasjon, jobber med brukermedvirkning og bygger nettverk.

Vi har vår egen Facebook-side hvor alle arrangementer publiseres. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål, ønsker å være frivillig eller lurer på aktiviteter i vårt område.

Kontaktinformasjon

ADHD Norge Nordland
Ingolf Endresens vei 6
8430 Myre

Aktivitets kalender

Se vår Facebook side for aktiviteter
Vi har ingen aktiviteter for øyeblikket

Noen å snakke med

Marit Korneliussen
B, V, PV
8005 Bodø
416 35 108
May Torset
PV
8484 Risøyhamn
413 28 818
Tove Risbøl Hansen
B, U, PV
8215 Valnesfjord
402 11 643

Kalender:

På grunn av et spesielt år har vi begrenset antall planlagte aktiviteter. Vi regner med at vi kommer med informasjon etter sommerferien siden vi har stor tro på en normalisering av alle samfunnsfunksjoner etter pandemien Covid 19.

Informasjon:

Nordland har to lokallag; i Bodø og omegn og i Brønnøy (se info om disse annet sted på ADHDNorge.no). Vi har forsøkt å etablere flere lokallag de senere år og har også sett på muligheten for alternativ organisering gjennom samtalegrupper og familiegrupper. Naturlig nok har mye av dette arbeidet strandet gjennom det siste året. 

Dersom noen ønsker besøk av oss fra styret for om mulig danne lokallag eller lignende må dere bare kontakte oss; se kontaktinformasjon nedenfor. Om det er ønsker om kurs må dere også bare ta kontakt.

Se også vår Facebookside ADHD Nordland.

Medlemmer fra styret stiller gjerne på møter for å informere om ADHD Norge og fylkeslaget. Vi er regelmessig på BUP ulike steder i fylkes.


Fylkeslagets hovedoppgaver er å:

  • skape og drive aktiviteter for medlemmene
  • arbeide for at kunnskap om, og at forståelse for ADHD blir tilgjengelig for medlemmene og samfunnet omkring oss.
  • bidra til arbeidet for kompetansehevning i hjelpeapparatet, helse- og undervisningssektoren
  • drive likepersonsarbeid

Alt arbeid i fylkeslaget skjer på frivillig basis.

Vil du støtte oss med din Grasrotandel?

Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi inntil 7 prosent av spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening. Din innsats, premie eller vinnersjanse vil ikke reduseres!

Dette kan gjøres med en SMS, dersom du er en registrert kunde hos Norsk Tipping og har et gyldig mobilnummer på din brukerprofil.

Send «Grasrotandelen
993148326
»
til 2020.
(Tjenesten er gratis)

Registrering av Grasrotandelen kan også gjøres ved å følge linken under eller besøke en av Norsk Tipping sine kommisjonærer.

Styremedlemmer

Styreleder
Jonn Arthur Aas
904 01 153nordland@adhdnorge.no
Styremedlem
Arve Klingenberg
Styremedlem
Anette Gullhav Hansen
Styremedlem
Joakim Korneliussen
Ungdomsrepresentant
Amalie Angell
Varamedlem
Edvart Klingenberg